רואה חשבון לעמותות

המרכז לניהול עמותות מתמחה בניהול חשבונות בתחום העמותות ויכול לסייע לעמותה להטמיע דרכי פעולה כספיות נכונות בראיה פיננסית ואסטרטגית רחבה, לשמש מקור ידע לגבי אופן ניהול תקציב העמותה, התנהלות מול רשויות המסים ורשויות ממשלה ואף למנף את פעילות גיוס הכספים לעמותה.

רוב העמותות שוכרות שירותי רואה חשבון לצורך הגשת דוחות השנתיים למס הכנסה. אולם מתברר שלא די בכך. לצורך ביצוע ניהול חשבונאי תקין ומסודר לעמותה- נדרש ידע רחב בעולם העמותות, בתקנות ובנהלים החדשים, שמציבים דרישות מחמירות בכל הנוגע להוצאה והכנסת כספים בעמותה. היכרותו של רואה חשבון עם חוקי העמותות חשובה מאוד בכדי שיוכל לתמוך בעמותה בשאלות הקשורות לדרך הפעילות הרצויה והנכונה מבחינה חוקית ומנהלית. ביכולתו של רואה החשבון המטפל בעמותה לסייע לחברי הועד המנהל להתנהל על פי החוק וההנחיות של רשם העמותות. חוקי המס החלים על עמותות שונים מאוד מחוקי המס החלים על חברות ועסקים. בחירת רואה חשבון המתמחה בעמותות והמכיר את מטריית המסים הייחודית של התחום יכולה להוות גורם מכריע בהצלחת העמותה והתנהלותה התקינה מהצעד הראשון. רואה חשבון של עמותה נמצא במגע עם רשויות מדינה שונות ומייצג את העמותה בפני מוסדות המדינה ולכן ניסיונו והיכרותו עם גופים אלו חשובה.

רואה חשבון מנוסה בתחום העמותות יכול לתרום אף למינוף פעילות העמותה בכך שיעזור ויכוון את הועד המנהל של העמותה בפעולות השיווק וגיוס כספים ויסייע בהכוונה בכל הקשור לתמיכה מתקציב המדינה או הפניה לקרנות תמיכה פרטיות. רואה חשבון עמותה אשר בקיא בדרישות של הגופים התומכים בוחר בין מספר חלופות חשבונאיות בדרך הצגת הנתונים בדוחות, והדבר חשוב מאוד לאור העובדה שעמותות נתמכות על ידי גופים חיצוניים ונדרשות בדרך כלל לעמוד בקריטריונים כספיים מסוימים. אופן הצגת הדוחות הכספיים ופרשנותם מהווים לעתים גורם מכריע לעמידה בקריטריונים ולקבלת תמיכה.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ