אישור ניהול תקין

מהו אישור ניהול תקין. מדוע בשנים האחרונות עמותות אינן יכולות להסתדר בלעדי אישור ניהול תקין ומדוע רשם העמותות כל כך מעוניין שיהיה לכמה שיותר עמותות אישור ניהול תקין?

הרקע לאישור ניהול תקין

המושגאישור ניהול תקיןנולד בשנת 1995 עם היכנסו של עוה"ד עמירם בוגט לתפקידו כרשם העמותות, חדר אט אט לעולם העמותות, עד שהיום אין כמעט עמותה בארץ שהמושג אישור ניהול תקין זר לה, חלקן מצליחות ליישר קו עם הדרישות המתחדשות על מנת שיזכו לקבל אישור ניהול תקין, וחלקן נאלץ להתקיים עם ה"כתם" שאין להן אישור ניהול תקין.
בתפקידו כרשם העמותות הבין עוה"ד בוגט מהר מאוד, כי עולם העמותות עלול להיות מנוצל לביצוע עבירות על החוק, שכן בתקופה זו לא ניתן היה לאכוף באמת על מנהלי עמותות לציית לחוק ולרגולציה של עולם העמותות. עמותה יכלה בקלות רבה לשמש עבריינים כפלטפורמה להסוואת כספים והלבנתם.

בעייתו העיקרית של רשם העמותות הייתה, שעמותות לא נוהלו על פי רוב, בהתאם להוראות חוק העמותות, שקבע דרכי התנהלות נדרשים מישות משפטית הנקראת עמותה, אך לא היו בו מספיק כלים לביצוע רגולציה בעולם העמותות, וכך יצא שכל אחד יכול היה לעשות בחשבונות העמותה, בה הוא חבר, כברכושו הפרטי. במציאות זו, לא רק זה שכספי תרומות לא נוהלו תחת פיקוח ובקרה ראויה, אלא באופן פרדוקסאלי, כספי המדינה בעצמה, אשר העבירה לעמותות אלו תקציבים רבים מקופתה, נכחה לגלות שאין לה דרך לבקר באופן נאות את הגעת הכספים ליעדם ולייעודם, ואין לה דרך חוקית לאכוף את חוק העמותות על מנהלי עמותה סוררים.

אישור ניהול תקין- חריג במדינה דמוקרטית

עקרון החוקיות במדינה דמוקרטית קובע כי רשות מנהלית, אינה יכולה לעשות פעולה מסוימת ללא הוראה כתובה בחוק, זאת להבדיל מאדם פרטי שיכול לעשות פעולות רבות, אלא אם כן יש חיקוק מפורש שאוסר זאת עליו. אולם למרות עקרון החוקיות, הצליח רשם העמותות, לחייב כל עמותה בקבלת אישור ניהול תקין, למרות שאישור זה לא נקבע בחוק ואף לא בתקנות של השר הממונה (שר המשפטים). כך שבאופן חריג במדינה דמוקרטית, חויבו כל העמותות בקבלת אישור ניהול תקין לצורך קבלת תקציבים.

מהו אישור ניהול תקין?

אישור ניהול תקין מאשר כי עמותה הגישהמסמכיםבסיסיים לרשם העמותות, כמו פרוטוקול שנתי של האסיפה הכללית, דו"ח מבוקר ע"ירואה חשבון(בהתאם לגובה התקציב השנתי של העמותה), דו"ח מילולי וכו´.
הגשת מסמכים אלו הינה הראי של העמותה. המסמכים שמוגשים לצורך קבל אישור ניהול תקין מציגים לעין כל מי הם הנהנים מפעילות העמותה, מיהם מקבלי ההחלטות בעמותה, לאן מופנים כספי העמותה וכו´.
עכשיו תוכלו להבין מדוע לרשם העמותות חשוב מאוד שלכמה שיותר עמותות יהיה אישור ניהול תקין. זו הדרך היחידה שלו לאכוף את חוק העמותות, ולבצע במקרים חריגים, של התנהלות לקויה, הרמת מסך כנגד מנהלי העמותה ו/או חבריה ולחייבם באופן אישי במחדלי העמותה.

מדוע לא ניתן להסתדר היום ללא אישור ניהול תקין?

קבלת אישור ניהול תקין, הינה כאמור הערובה לקבלת תקציבים מהמדינה, כך שעמותה שלא תציג אישור ניהול תקין לא תקבל תקציבים, לא ממשרדי ממשלה ולא מרשויות מקומיות, גם אם פעילותה תהיה ברוכה והכרחית ככל שתהיה.
מאחר ואישור ניהול תקין הינו דרך לבדוק האם עמותה עומדת בסטנדרטים ציבוריים תקינים, יותר ויותר בעלי הון ותורמים מתנים את תרומותיהם בהצגת אישור ניהול תקין.
כך נוצר מצב שעמותה אינה יכולה לשרוד לאורך זמן ללא אישור ניהול תקין.

לסיכום ניתן לומר שקבלת אישור ניהול תקין, היא דרך כמעט יחידה להבטיח את שרידותה של עמותה, והיא היא זו שאוכפת על כל עמותה התנהלות תקינה, חוקית וציבורית.

על מה חשוב להקפיד בהגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין?

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ