רשם העמותות

רשם העמותות, הינו רגולטור ברשות התאגידים, אשר אחראי על הטלת רגולציה, כלומר פיקוח על פעולת תאגידים הרשומים בישראל תחת הקטגוריה של עמותות.
רשם העמותות פועל מכוח חוק העמותות אשר פורסם בשנת 1980.

מהי עמותה?

עמותה הינה תאגיד הרשום בפנקס העמותות, והנמצא תחת אחריות ורגולציה שלרשם העמותות. לרוב פועלות עמותות בעיקר במגזר הציבורי. מקובל לשייך עמותות למגזר השלישי, אשר כולל בין היתר גם חברה לתועלת הציבור. אך זאת האחרונה נמצאת תחת כנפיו של רשם החברות, ונדרשת להתנהל על פי הוראותיו ועל פי חוק החברות.

רשם העמותות

יחידת רשם העמותות, שוכנת כיום בבנייני התאומים ברחוב כנפי נשרים 15 בירושלים –מפה. יחידה זו מחולקת לשתי חטיבות עיקריות:

מחלקת רישום עמותות

המחלקה האחת של רשם העמותות, הינה מחלקתרישום עמותות, העוסקת בעיקר ברישום עמותות חדשות, אך היא גם אחראית על שינויים במטרות ושינויים בשם של עמותות.

מחלקת פיקוח ובקרה

המחלקה השנייה של רשם העמותות, מחלקת פיקוח ובקרה, מחולקת לארבע תתי מחלקות:
• מחלקת ניהול תקין
• מחלקת תלונות וחקירות
• מחלקת תוכניות הבראה
• מחלקת פירוק ומחיקה.

מחלקת האם פיקוח ובקרה, עוסקת בעיקר במעקב ופיקוח על פעילות העמותות, ניהול נכסיהן, אופן קבלת ההחלטות בעמותות אלו, וכן הלאה, באמצעות תתי המחלקות שלכל אחת מהן תפקיד ספציפי. מחלקת ניהול תקין זו מנפיקה מפעם לפעם חוברתאישור ניהול תקין, בה מפרסם רשם העמותות את פרשנותו ביחס למה שהוא מכנה "ניהול תקין". מחלקת תלונות וחקירות – בוחנת תלונות שמתקבלות לגבי עמותות ומחליטה על פי הנסיבות מה יהיה אופן המשך הטיפול בתלונות אלו. מחלקתתוכניות הבראה, מבקרת תוכניות הבראה של עמותות אשר נקלעו לחובות, או לעודפים גדולים, ודואגת לניהול כספים נכון בשני המקרים, ולבסוף מחלקתפירוקומחיקה אשר תפקידה למחוק עמותות הן מרצון ע"י קבלת החלטה באסיפה הכללית של העמותה, והן מכוח העילות הקבועות בחוק לפירוק באמצעות החלטת רשם העמותות או בית המשפט.

לרשם העמותות קיימת אפשרות חוקית לאכוף את החלטותיו, כאשר החלטותיו אופי שיפוטי..

פירוק עמותה

פירוק העמותה על פי חוק העמותות משנת 1980: פירוק העמותה מרצון או פירוק על פי צו של בית המשפט. חוק העמותות משנת 1980 קבע את המסגרת הנורמטיבית להקמה ופירוק של עמותה. עמותה קיימת החל מהרגע שהיא נרשמה ברשם העמותות. החוק קובע...

תוכנית הבראה לעמותות

יציאה מגרעון בעמותה על ידי תכנית הבראה יזומה, לעומת תכנית הבראה שמחייב רשם העמותות על פי חוק. כל מה שאתה צריך לדעת על ההשלכות של תכנית הבראה לעמותה, וההגבלות הכרוכות בכך. במדינת ישראל קיימות עמותות שונות למטרות שונות. עמותה היא...

דוח מילולי לעמותה

ביצוע דוח מילולי לעמותה הנו חובה – בהתאם לתיקון מספר 10 בחוק העמותות. במקרים בהם העמותה איננה עומד בהנחיות השונות של עדכון הדוח המילולי, היא תתקשה לקבל את האישורים הדרושים להמשך דרכה. מעוניינים למלא כראוי את הדוח המילולי? זקוקים...

ביקורת של רשם העמותות

מהותה של ביקורת עומק של רשם העמותות, הערכות לביקורת בעמותה, ועדת ביקורת ודו"ח מילולי קיימים סוגים שונים של ביקורות בעמותות. הביקורת הרווחת ביותר כיום הינה ביקורת של רשם העמותות .ביקורת רשם העמותות נערכת לכל העמותות הרשומות, והרשם משתדל לערוך אותה...

אישור ניהול תקין

מהו אישור ניהול תקין. מדוע בשנים האחרונות עמותות אינן יכולות להסתדר בלעדי אישור ניהול תקין ומדוע רשם העמותות כל כך מעוניין שיהיה לכמה שיותר עמותות אישור ניהול תקין? הרקע לאישור ניהול תקין המושג אישור ניהול תקין נולד בשנת 1995 עם היכנסו של עוה"ד...

תקנון העמותה

תקנון העמותה - האם מדובר בחוזה מחייב, בגילוי דעת או הצהרה פומבית המתארת רעיונות, עקרונות, אמונות, ערכים ומטרות המלכ"ר מה הוא תקנון העמותה עמותה בבואה להירשם חייבת לאמץ תקנון כלשהו. ישנן עמותות אשר מאמצות את התקנון המצוי וישנן עמותות אשר מנסחות תקנון...

רישום עמותה

טופס בקשה לרישום עמותה כדאי להקפיד למלא את טופס הבקשה לרישום עמותה כראוי. כל מייסדי העמותה צריכים לחתום על הבקשה בעצמם או באמצעות עו"ד מטעמם. יש לצרף את ייפוי הכוח לבקשה. בקשה לרישום עמותה תצהיר יש לצרף לבקשת רישום העמותה תצהיר חתום על...
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ