תקנון העמותה

תקנון העמותה – האם מדובר בחוזה מחייב, בגילוי דעת
או הצהרה פומבית המתארת רעיונות, עקרונות, אמונות, ערכים ומטרות המלכ"ר

מה הוא תקנון העמותה

עמותה בבואה להירשם חייבת לאמץ תקנון כלשהו. ישנן עמותות אשר מאמצות את התקנון המצוי וישנן עמותות אשר מנסחות תקנון ספציפי המותאם לצורכיהם הייחודיים, כגון:עמותות בניה אשר עליהם מוטלת חובה לנסח תקנון מיוחד שדורש אישור משרד השיכון.

התקנון הינו למעשה מסמך (מעין חוזה) אשר מסדיר את היחסים בין העמותה לחבריה ובינם לבין עצמם.
במקרים חריגים, במצבים בהם תקנון עמותה הספציפי לא נותן מענה לבעיה ספציפית שהתעוררה, רואה בית המשפט חובה לבדוק ולהחליט בעניין, בצמוד להוראות התקנון המצוי.

איך כותבים תקנון עמותה

התקנון אמור לכלול עניינים פרוצדוראליים, כמו מועד כינוס אסיפות כלליות, אופן קבלת החלטות, דרך זימון החברים לאסיפה הכללית וכדומה. התקנון צריך לכלול גם התייחסות לתחום הספציפי בו עוסקת העמותה. חשוב לזכור כי ייעודו העיקרי של תקנון הינו בעיקר בשעת מחלוקות. באם יהיו מחלוקות, הן יוכרעו ע"פ הוראות התקנון.

שינויים והתאמות בתקנון העמותה

לא בכל מקרה ניתן לשנות הוראות תקנון, ישנם מצבים בהם קיימות הוראות קיבוע לתקנון, במצב דברים זה לא ניתן לשנות תקנון. לדוגמה כאשר רוצים לקבע בעל תפקיד מסוים ומגדירים זאת בתקנון. כגון: בעמותה של חסידות מסוימת מקבעים את האדמו"ר לנשיא העמותה ואי אפשר להדיחו מתפקידו אלא בהסכמתו.

דברים שחשוב להקפיד עליהם בזמן שינוי תקנון

בתקנונים רגילים מותר ואף ניתן לשנות הוראות בתקנון, אך יש לשים לב לתופעה לפיה עמותות המבקשות לשנות תקנון, ומגישות את הפרוטוקול בעניין לרשם העמותות, צריכות להקפיד לקבל את אישור הרשם לשינוי. עמותה שתגיש את המסמכים ואף תקבל על בקשה זו חותמת "נתקבל" עלולה להיות מופתעת מכך שבפועל השינוי לא אושר במשרדי רשם העמותות, שכן שינוי התקנון דורש את אישורו המפורש של רשם העמותות. לכן להדגיש, יש להקפיד ולוודא בראיה ובמישוש שהכן הרשם אישר את שינוי התקנון.

פעילות בניגוד לתקנון

בהתקיים פעילות בניגוד להוראות התקנון אם במודע ואם לאו, הרי שמדובר בעבירה חמורה והתוצאות לכך עלולות להיות הרסניות, כולל סנקציות של מחיקת עמותה, ודרישת השבה של תקציבים.
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ