תוכנית הבראה לעמותות

יציאה מגרעון בעמותה על ידי תכנית הבראה יזומה, לעומת תכנית הבראה שמחייב רשם העמותות על פי חוק. כל מה שאתה צריך לדעת על ההשלכות של תכנית הבראה לעמותה, וההגבלות הכרוכות בכך.

במדינת ישראל קיימות עמותות שונות למטרות שונות. עמותה היא תאגיד המורכב מכמה אנשים אשר חברו יחדיו למען מטרה מסוימת ונרשמו בפנקס העמותות. לעיתים מגישה העמותה לרשם העמותות, ניירת לחידוש ניהול תקין, או לחלופין – המלצת ביקורת שנערכה בעמותה הדורשת אישור ממחלקת תוכניות הבראה. מהן תוכניות הבראה לעמותות? לשם הן נועדו? כיצד הן מתבצעות?

גרעון תקציבי בעמותה
על פי חוק העמותות, עמותה אשר יש בה גרעון מיום הקמתה, בגובה העולה על סכום של 5000 ₪, חייבת לעבור תהליך של תוכנית הבראה, בכדי לבדוק כיצד לסגור את הגרעון בשנים הקרובות וללמוד מה ואיך לשנות בתפקוד העמותה על מנת להשיג מטרה זו. חשוב לדעת כי הנתון עליו מסתכלים במשרד רשם העמותות אינו הנתון המופיע בדו"ח רווח והפסד שנתי, כי אם במספר המופיע בדו"ח מאזן תחת השם – ´נכסים נטו´. כאשר מספר זה נתון בסוגריים, אזי הוא שלילי, מה שאומר שהיו שנים מיום היווסדות העמותה בה ההוצאות עלו על ההכנסות. מצב זה מורה על כך כי קיים חוב כלפי מישהו או משהו (בנק, אדם, עובדים, מקבלי שירותים וכד´).

דרישות רשם העמותות לתכנית הבראה
הרגולטור-רשם העמותות, אמור מבחינת המדינה לוודא כי כספי המתקצבים והתרומות יזרמו לעמותה וישמשו אותה למען המטרה עבורם נתנו. לכן, במקרה של גרעון תקציבי, דורש הרגולטור תוכניות הבראה לעמותות. במסגרת תוכנית ההבראה תהיה העמותה חייבת להציג בפני רשם העמותות כיצד היא משנה את מהלכיה הניהוליים והפיננסיים, כך שתוך פרק זמן סביר, תכסה העמותה את הגרעון ותשלם את חובותיה (ואז המספר בדו"ח המאזן ב- ´נכסים נטו´, ייצא מהסוגריים ויהיה חיובי). במהלך תוכנית הבראה לעמותות, תידרש העמותה להגיש בכל רבעון מאזן מבוקר על מנת לשמר את אישור הניהול התקין שלה על כנו.

מהלך יזום של תכנית ההבראה
בשל סיבות תקציביות, ולמרות כוונותיו הטובות, מפעיל רשם העמותות, כוח אדם מצומצם ביותר המטפל בתוכניות ההבראה. מצב זה הוא אבסורד כיוון שידוע כי רוב העמותות מתנהלות באופן לא כלכלי ויוצרות לעצמן גירעונות שונים, כך שבפועל – מעבר למחלקת תוכניות הבראה יגרור אחריו הסרתאישור ניהול תקיןוהרעת מצב העמותה (ואפילו סגירתה).
בשל מצב זה, רואה החשבון המלווה את העמותה, אם כעובד שכיר בתוך העמותה ואם כעצמאי המעניק שירותים לעמותה, חייב להיות ערני ולדאוג לכך שהעמותה לא תידרש לתהליך של תוכניות הבראה לעמותות בהוראת הרשם, אלא ליזום מהלך כזה של הבראה בעצמו. אם קיבלה העמותה זימון לתוכנית הבראה מבלי שנעשה צעד מניעתי, אזי מדובר בתפקוד לוקה בחסר של רואה החשבון של העמותה או של משרד רואי החשבון המלווה את העמותה.

תוכניות הבראה לעמותות הן תוכניות אשר מטרתן לסייע לעמותה להתארגן במידה וקיים אצלה גרעון מתמשך. בשל בעיות של חוסר בכוח אדם אצל רשם העמותות, מקרה של הזמנה לתוכנית הבראה מטעם רשם העמותות, יכולה להיות דווקא בעוכריה של העמותה, לכן רואה החשבון של העמותה חייב לשים לב וליזום פעולה כזו לפני הרשם.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ