שימוש באמצעי תשלום בעמותה

בימים אלו ממש, נדרשות העמותות ע"י רשם העמותות להגיש את המסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנה הבאה. מהן דרישות הרשם לקבלת אישור ניהול תקין וממה יש להיזהר בבואנו למסור את המסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין?

פעמים רבות, אנו נתקלים במצבים בהם יש צורך לשלם דבר מה עבור העמותה, אך אין שיק מוכן ,זמין וחתום ע"י לפחות שני מורשי חתימה כנדרש. כרטיס אשראי היה מסייע מאוד במצבים אלו. מה ניתן לעשות במצבים אלו, וכיצד ניתן לעשות שימוש בכרטיס אשראי בשם העמותה ללא שתחשבו כעוברים על החוק ?

בעבר, תופעת תשלום של אנשי העמותה, ודרישת החזר כספי בגין שימוש בכרטיס אשראי אישי הייתה מחייבת את אישור האסיפה הכללית אשר היו מאשרים קבלת החזר לחבר ועד שעשה שימוש בכרטיס האשראי שלו. מכיוון שאנו חיים בתקופה בה החיים ללא כרטיסי אשראי הינם כמעט בלתי אפשריים, בתיקון 10 לחוק העמותות, התייחס המחוקק אף לבעיה זו, ונתן אפשרות לפעול תחת כרטיס של העמותה – דבר שעד כה לא היה בלתי אפשרי.

ניתן אם כן להנפיק כרטיס אשראי של העמותה, בתנאי שעושה השימוש בכרטיס האשראי יקבל האצלת סמכות לכך ע"י האסיפה הכללית של העמותה, וכרטיס יהיה כרטיס נטען במסגרת, או לחלופין יהיה חשבון בנק נפרד לכרטיס אשראי זה.

באופן כזה מותר היום לעשות שימוש בכרטיס אשראי.

יש מקום לציין בכל אופן, כי התשלום במזומן אסור לחלוטין, ובמקום בו הדבר נדרש בהעדר אפשרות אחרת, כגון תשלומי מלגות ל"תשושי נפש" – מצב בו יש תשלום מרוכז במזומן לנתמכים, במקרה מעין זה יש צורך באישור מפורש של האסיפה הכללית וועדת הביקורת של העמותה.

תשלומים בשקים יינתנו רק ע"י כיתוב "למוטב בלבד" על השקים.

אם עדיין קיימת אצלכם בעמותה בעיה חריגה הקשורה גם לשימוש באמצעי תשלום, תוכלו לפנות למשרדנו לקבלתייעוץ.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ