רישום גני ילדים כתאגידים

חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 הטבה מעולה להורים, אך מנגד בעיה קשה לגננות.
רישום גן הילדים תחת עמותה או חברה לתועלת הציבור לקבלת תקציבים. איך עושים את זה נכון?

כידוע לכל, לאחרונה יצאה מדינת ישראל ב"סדרת הטבות" שמטרתן כביכול – חיזוק המעמד החלש. במסגרת השינויים שנערכו, הוחלט להחיל משנה הבאה את חוק חינוך חובה לגנים בגילאי 3-4. מזה מספר ימים, משרדנו מקבל פניות בהולות מכל מיני גננות, עם מגוון שאלות אשר מלמדות על אי הבנה גורפת של תמונת המציאות החדשה שנוצרה עבורן.

הבעיה הגדולה היא, שגננות רבות חוזרות על אותו הסיפור, משהו בדמות…. "הקמנו משפחות, לקחנו התחייבויות על סמך העבודה הזו, ועכשיו נותרנו ללא כלום"….

כמובן, כפי שיוסבר בהמשך, הבעיה אינה קלה, אך לא תצמח לנו תועלת רבה מלשבת ולהלין על כך. במסמך זה ובהרצאה אשר אקיים משרדנו במהלך השבוע הקרוב, ננסה "לסדר" וללבן מספר נקודות, על מנת שנוכל להבין קצת במה המדובר, חסרונות מול יתרונות וכדאיות.

ראשית, על מנת לקבל תקציבים, על הגן המתוקצב להיות מאוגד תחת עמותה או תחת חברה לתועלת הציבור. מדובר בשני סוגים של תאגידים, אשר אינם מתפקדים למטרות חלוקת רווח בין החברים. מדינת ישראל, תעביר תקצוב לגופים אלו להפעלת גני ילדים בגילאים 3-4, אך לא יהיה ניתן להשתמש בתקציבים שהתקבלו לטובת חלוקת רווח או שכר שמייסדי העמותה או הועד המנהל שלה, או ועדת הביקורת, ובכלל זה לרשימה ארוכה של קרובי משפחה של כל אלו.

התאגידים הללו יהיו כפופי אף לתכתיבי משרד החינוך והחשב הכללי, זה לאור התנהלות נוקשה מבחינת הבקרה על כספי מדינה שמשולמים ע"י המדינה לביצוע פעילות. אביא להלן דוגמא אחת למצב שנוצר: אם קיימת בגן ילדים פעילות בשכבות גיל שונות, ויימצא בבדיקה שנערכת, ואגב נערכות הרבה בדיקות, שהגננת שהגיע בבוקר הדליקה את מתג החשמל, ונדלקו מנורות בגן המתוקצב, ובגן שאינו מתוקצב, ונמצא כי חשבון החשמל שולם ע"י הגן המתוקצב, עולה כי הגננת השתמשה בכספי ציבור לעסקיה הפרטיים – דבר שלכאורה גובל בפלילים.

גננת אשר עד כה עבדה לפרנסתה, לא תוכל להיות מבין מייסדי העמותה ובפרט לא בגוף שנקרא הוועד המנהל, אשר "שולט" בעמותה, מכיוון שאז לא תוכל לקבלשכר מהעמותה. ומה יקרה ביום בו הנהלת העמותה לא תרצה את הגננת ? פשוט בהצבעה קלה יוכלו להחליפה באחרת. עמותה אינה גוף פרטי אשר שייך לאדם מסוים אלא גוף ציבורי. המדינה אינה מתקצבת גופים פרטיים.

כפי שניתן להבין, אין אפשרות להעלות על הכתב את כל שינוי החשיבה והבעיות הנגזרות מהשינוי אשר עתיד לקרות. מצד אחד, גן אשר לא יקבל תקציבים, לא יוכל לשרוד מכיוון שההורים לא ירצו לשלם שכר לימוד, מנגד, ההתחברות למנגנון החדש כרוך בבעיות לא קלות.

אנו ממליצים ליצור קשר עם משרדנו, על מנת לעשות את המהלך באופן הנכון ביותר עבורכם.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ