קנסות על העסקת עבריינים

חדש !!!

פקחי המשרד לביטחון פנים קונס עמותות,

סוג חדש של תיקים מתחילים להגיע לאחרונה לטיפולנו!

לאחרונה, אנו נתקלים בתופעה של אכיפת החוק להעסקת עבריינים פרק ה´ לחוק העונשין סעיפם 345-360 (עברייני מין) בעמותות. מה בדיוק אומרות הוראות החוק, מי הם הצדדים החייבים, ומה רמת החובה אשר חלה על כל אחד ממנהלי המוסדות ?

למי אסור לעבוד ב"מוסד" כהגדרתו בחוק? ואת מי אסור להעסיק?

· לפי החוק, לעבריין בגיר שהורשע בעבירות אלו אותם ביצע בהיותו בגיר, אסור לעבוד ב"עבודה" ב"מוסד" כהגדרתם בחוק.

· כמו כן, למעסיק אסור לקבל לעבודה במוסד, ולהעסיק במוסד, בגיר שהורשע בעבירה אותה ביצע בהיותו בגיר.

מהו אישור המשטרה שיש להוציא לפי החוק?

· החוק קובע כי מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד, בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי הוראות החוק.

האם החוק חל גם על נשים?

· האיסור לעבוד בעבודה במוסד, האיסור לקבל לעבודה במוסד ולהעסיק בעבודה במוסד – חל גם על נשים.

· בשלב זה, החובה לקבל אישור ממשטרת ישראל לפי החוק, אינו חל על נשים מועסקות או מועמדות לקבלה לעבודה במוסד.

מהי "עבודה" במוסד שמחייבת קבלת אישור משטרה טרם העסקה?

· עבודה המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע.
· יש לשים לב, כי מדובר גם בעבודה בשכר, גם בעבודה בהתנדבות וגם במתן שירותים. הוראות החוק חלות גם על האדם המועסק באמצעות חברת כוח אדם.

האם החוק חל גם על מתנדבים במוסד?

· בהחלט. הגדרת "עבודה" לפי החוק כוללת גם התנדבות המאפשרת במסגרת ההתנדבות להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע.

על אלו מוסדות חל החוק?

· מוסדות בהם שוהים קטינים, בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע, המפורטים בחוק.

· בין היתר, הגדרת "מוסד" לפי החוק כוללת: בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מעון יום או מרכז טיפולי שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע, בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים ועוד.

· כמו כן, גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים.

· מוצע לעיין בהגדרת "מוסד" המלאה, המפורטת בחוק.

· יובהר כי באחריות המעסיק לבדוק האם המוסד עומד בהגדרות החוק, ולקבל ייעוץ במשרדנו, לפי הצורך.

מי יכול להוציא אישור משטרה?

· לפי החוק, בגיר יכול להוציא אישור משטרה לגבי עצמו. לחילופין, המעסיק יכול לקבל אישור משטרה לגבי בגיר המועסק בעבודה במוסד או מועמד להעסקה בעבודה במוסד, רק בהסכמת הבגיר ועל פי ייפוי כוח ממנו.

מיהו "מעסיק" לפי החוק?

· המעסיק הוא מנהל המוסד – בכל מוסד שבו הקבלה לעבודה אינה באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית; במוסד שהוא תאגיד – גם התאגיד הוא המעסיק.

· בכל מוסד שבו הקבלה לעבודה היא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם – המעסיק הוא האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה במוסד.

מה העונש הקבוע בחוק לעובר על הוראות החוק?

· מעסיק העובר על הוראות החוק (קיבל לעבודה או העסיק עבריין בניגוד להוראות החוק, או לא קיבל אישור מהמשטרה טרם העסקה בניגוד להוראות החוק) – דינו קנס בגובה של עד 75,300 ₪.

· עבריין העובר על הוראות החוק (עובד במוסד בניגוד להוראות החוק) – דינו עד מאסר של שנה.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ