קבלת פטור או הנחה בארנונה במלכ"ר

כל עיקרי המידע שאתה צריך כדי לקבל פטור בעמותה או במלכ"ר

יום אחרון להגשת בקשה לפטור מארנונה הוא 31.3

כדי להגיש פטור חדש יש להגיש גם לרשות המקומית וגם לממונה על המחוז, הפטור מתקבל לשלוש שנים, כשבכל שנה יש לחדש הצהרה שלא השתנו הנסיבות.

הזכאים לפטור מלא הם:

 • מוסדות דת
 • מוסדות חינוך ( בעלי רישיון ) – ללא רישיון יש לבקש פטור חלקי.
 • מוסדות רווחה

הזכאים לפטור חלקי- שהוא תשלום בשיעור 33% :

 • סעיף 4 לפקודת מיסי העירייה פטור חלקי לצמיתות ללא קריטריונים ברורים
 • סעיף 5 (א) (ט) ללא צורך באישור הממונה אלא באישור הרשות המקומית פטור חלקי המתייחס למוסדות ספורט, צער בעלי חיים, מגרשי משחקים, ובית קברות. ( יש לבדוק לכל אחד מהם אפשרות פטור מלא)
 • סעיף 5 (י)לפי החלטת הממונה על המחוז יקבל המלכ"ר פטור חלקי לשלוש שנים ובשנה השנייה והשלישית תחתום העמותה על תצהיר שלא השתנו הנסיבות.

עיקרי הקריטריונים לפטור חלקי הם:

 • מוסד ללא כוונת רווח , מלכ"ר, עמותה, או חל"צ.
 • השטח בו מתקיים פעילות עסקית לא יקבל פטור.
 • תשלומי שכר סבירים ( לא מעל 40 א' ₪ ברוטו )
 • העסקת בני משפחה לפני מנהל תקין, ובתנאי שלא יעלה על 25% הקשורים לבעלי תפקיד בכלל בעמותה.
 • 51% מהנהנים בפעילות המלכ"ר הם בני אותה רשות הנותנת את הפטור ( אא"כ הפעילות היא רווחה , חינוך, או בריאות לבני גיל עד 25).
 • פעילות העמותה קיימת מעל שנתיים.
 • לעמותה יש 25% הכנסות ממקור עצמי ולא ממשלתי.
 • הנכס לא משמש גוף אחר, גודלו סביר, והוא על שם המוסד.

 

דירת מגורים לא תקבל הנחה אא"כ יתקיימו בה התנאים הבאים :

 • הנכס ממש מגורים לאותם אשר העמותה מכוונת את שירותיה
 • הנכס נדרש ומתחייב לצורך הפילות ההתנדבותית הסדירה, והיא חלק מתכלית העמותה.
 • הנכס מתחייב לצורך מתן השירות , והשירות לא יינתן אלא בכפוף למגורים בנכס.

 

 

המרכז לניהול עמותות נותן שירותי הנהלת חשבונות לעמותות ומלכ"ר, ייעוץ עסקי, פיננסי, אסטרטגי וארגוני, הכנה וליווי בביקורות עומק, ליווי מול הרשויות, הוצאת אישור ניהול תקין, הסדרת סעיף 46, פתיחה ומחיקת עמותה, ייעוץ מס למלכ"רים.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ