קבלה בעמותה, כיצד רושמים? ומתי?

בס"ד

 

קבלה בעמותה, כיצד רושמים? ומתי?

 

ראשית יש לזכור שחובה לרשום קבלה באופן מיידי בעת קבלת התרומה.

בנוסף:

 • יש להוציא שובר קבלה על כל תקבול בנפרד.
 • יש להחזיק 2 פנקסים נפרדים , ולשניהם יהיה מספר עוקב נפרד.
 1. פנקס אחד יהיה לקבלת תרומות ובו ירשם " קבלה תרומה" עם הדגשה במילה תרומה.
 2. פנקס שני יהיה לשאר התקבולים כגון נתינת שירותים בעמותה, ובו ירשם " קבלה" בנפרד.
 • במידה והעמותה קיבלה אישור מס הכנסה לפי סעיף 46 א' יש צורך להדפיס את המילים "למוסד אישור לפי סעיף 46 לפקודה" בקבלה תרומה.
 • תרומות בשווי כסף יירשמו גם בספר הקופה. ויש לדאוג לתיעוד של שם התורם, תאריך קבלת התרומה,
 • במידה והעמותה קיבלה העברה כספית או הו"ק ישירות לחשבן הבנק של העמותה, אין חובה להוציא קבלה במידה ומתנהלת בעמותה הנהלת חשבונות כפולה, בכל אופן אנו ממליצים גם להוציא קבלה.
 • יש להיזהר שהפרטים הבאים יהיו רשומים בקבלה.
 1. שם ומספר העמותה.
 2. מספר הקבלה העוקב.
 3. תאריך קבלת התרומה.
 4. שם התורם ומענו.
 5. מט"ח/ ₪
 6. מהות התקבול ( תרומה או שכ"ל וכיו"ב )
 7. במידה ושיק פרטי השיק
 8. חתימת המקבל
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ