פרק ד´ לחוק העמותות – מוסדות

פרק ד´ שלחוק העמותותהעוסק במוסדות חובה ומוסדות רשות, אסיפות ובחירת ועד, שכר וחובות של חברי הועד, נהלים הקשורים במינוירואה חשבון, ניהול הוצאות העמותה ועוד.

פרק ד´ – מוסדות>>

 

סעיף 19 – מוסדות חובה ומוסדות רשות

סעיף 20 – מועדים לכינוס האסיפה

סעיף 21 – הצבעה

סעיף 22 – רוב

סעיף 23 – פרוטוקול

סעיף 24 – אסיפת נציגים

סעיף 25 – סמכויות

סעיף 26 – בחירת הועד

סעיף 26א – שכר חברי הועד

סעיף 27 – חובתו של חבר הועד

סעיף 28 – העברה מכהונה של הועד או של חבר בו

סעיף 29 – פנקס חברי הועד

סעיף 30 – תפקידים

סעיף 31 – כינון

סעיף 31א – מינוי רואה חשבון

סעיף 31ב – מינוי רואה חשבון בידי הרשם

סעיף 31ג – הנוהל במינוי רואה חשבון

סעיף 31ד – משרת רואה חשבון שנתפנתה

סעיף 31ה – שכר רואה חשבון

סעיף 32 – ייחוד הכהונה

סעיף 33 – פסלות לכהונה

סעיף 34 – תוקף פעולות

סעיף 34א – שכר חברי ועד וחברי ועדת ביקורת

סעיף 34ב – הוצאות לניהול עמותה

לצפייה בנוסח מלא של פרק ד´ לחוק העמותות>>

חזרה לראשי פרקים שלחוק העמותות>>

 

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ