פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד

הוראות החוק לגבי פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות.
קריטריונים של רשם העמותות להגדרתה של פעילות העמותה כמותרת או אסורה

הדבר הראשון שאותו אנו מקבלים מרשם העמותותעםפתיחת עמותה, הוא תעודת רישום בצבע כחול, שבה מופיעים בין היתר גם המטרות המאושרות של העמותה.
מטרות העמותה הן המטרות אשר עבורן ורק עבור קידומן מותר לעמותה לקבל תרומות, תקציבים ולהוציא כספים.
במהלך הליךביקורת, תידרש עמותה לתת הסברים בגין כל הוצאת כספים שנעשתה ולא נועדה במלואה לשימוש ישיר של מטרות העמותה, כגון רכישת ציוד משרדי, או פעילות הקרובה במהותה למטרות המאושרות. במקרה זה מבצע הביקורת עלול לציין כי העמותה הפרה את כללי ניהול תקין. ליקוי מעין זה הינו ליקוי חמור שעלול למנוע מהעמותה חידוש אישורים בעתיד, כגוןאישור ניהול תקין. כמו כן ייתכן גם כי תאלץ העמותה להשיב תקציבים, אם היו לה כאלו.
פעילות שלא במסגרת המטרות המאושרות של העמותה יכולה להיעשות אף בתום לב, כך קרה גם למנהלי פנימייה, שניהלה מטבח לטובת תלמידי הפנימייה ואת כל עודפי המזון חילקה בכל יום לנזקקים. כמובן שבהגיע ביקורת התברר שלמרות שמנהלי העמותה פעלו במתן עודפי המזון לטובת מטרות ציבוריות ומתוך רצון לסייע לנזקקים, מאחר ולא נכללה במטרות העמותה מטרה של סיוע לנזקקים המליצה הביקורת לשלול את אישור הניהול התקין בשל פעילות מחוץ למטרות המאושרות של העמותה.
שימו לב עד היכן מגיעה דרישת החוק– בין מטרות העמותה המדוברת הייתה המטרה לחלק מוצרי מזון לנזקקים אולם, מבצע הביקורת טען כי מזון חם אינו בגדר מוצרי מזון לנזקקים, אלא מעין בית תמחוי- מטרה שלא נכללה בפירוש בין מטרות העמותה.
למעשה ניתן לומר, כי עמותה אשר פועלת מחוץ למטרותיה פועלת בחוסר יושר אף כלפי התורמים שלה. התורמים שלה נותנים כסף למטרה אחת ואילו העמותה משתמשת בכספים למטרה אחרת.
לאחרונה אנו רואים פעילות מוגברת מצד רשם העמותות שבמסגרתה נבדקת, בין היתר, התנהלות העמותה במסגרת מטרותיה הציבוריות המאושרות בלבד.
אנו ממליצים לבחון את מטרות העמותה שלכם, ולפנות לגורם מקצועי על כל ספק.
כמו כן, במסגרת ההרצאות שהמרכז לניהול עמותות מעביר- תוכלו ללמוד הרבה על הדרך הראויה להנהלות במסגרת המטרות המאושרות של העמותה.
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ