רשימת הגזירות החדשות

לכל העמותות אשר מקבלות תמיכות מהמדינה, להלן רשימת הגזירות החדשות
כפי שידוע, מס´ ימים לפני סיום תפקידה של ועדת הכספים הקודמת, הועברה החלטה אשר זמן רב הצליח יו"ר ועדת הכספים הקודם למנוע את העברתה ובה רשימה של החמרות קשות עד בלתי אפשריות לגבי עמותות אשר מתוקצבות מכספי מדינה. להלן נביא בפניכם חלק מגזירות חדשות אלו:
• הטלת חבות אישית על יו"ר, מנכ"ל, ומורשי החתימה בארגון, לקיום התחייבויות הארגון ולכספי התמיכה. כך שבמקרה שיימצאו ליקויים אשר ידרשו להשיב כספי תמיכה שניתנו, יוכלו ללכת ישירות ולהטיל עיקולים על נכסיהם הפרטיים חשבונות הבנק וכספיהם של מנהלי העמותה.
• הוראות מוטעות בענייני המקרקעין. הנוהל החדש מכיל הרבה מאוד הערמות קשיים, ניירת ובירוקרטיה על עמותות אשר מנהלות פעילות הן במקרקעין שנמצאים בבעלותן והן במקרקעין אשר הן שוכרות.
• הגבלת שכר בכירים בארגונים גדולים. המחוקק קובע רף חדש והגבלות לשכר בכירים ובכלל זה כמובן חמשת מקבלי השכר הגבוה (בכירים). הכוונה גם בעמותות קטנות אשר ביחס לאחרים חמשת מקבלי השכר הגבוה הינם בכירים.
• איסור העברת כספים (שאינם כספי תמיכה) מארגון לארגון גם במקרים המותרים על פי כללי הניהול התקין של רשם העמותות.
• לוחות זמניים בעייתיים לדיווח. הדיווח יעשה כך שתהיה חובה להתנהל מבחינת רישומי הנהלת חשבונות באון-ליין לאורך כל הדרך, מוסדות ידרשו להגיש בין היתר דו"חות ביצוע ע"פ התקציב המתוכנן ויערכו ביקורות בשטח למוסדות אשר מקבלות תמיכה מהמדינה.
• מימון מערך הביקורת שמשרד האוצר והמשרדים האחרים מבקשים לקיים מכספי התמיכה. לאור זאת ככל הנראה יוטלו אגרות חדשות על העמותות אשר בכסף שיגבה מהם יממנו את מערכי הביקורת הדרקוניים.
• ליקויים בעניין שיעור הוצאות הנהלה וכלליות, כגון העדר פתרון הולם לארגונים שגודלם, מחזורם הכספי ואופי פעילותם שונה, והגבלת שכר מתנדבים, לשכר המינימום ולא לתרומתם האמתית לארגון ועוד.
לסיכום, אנו רואים מגמה תלולה של החמרה באכיפה על כספי התמיכה אשר ניתנים, ורמת פיקוח חונקת ביותר אשר לא תאפשר שום התנהלות שאינה רצויה ויתרה מכך תגרום להעלאה בעלויות הכלליות של תחזוק הפיקוח על המוסדות השונים.
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ