כללי המשחק החדשים בגמ"חים

החוק החדש שנועד לפקח על פעילות הגמ"חים קרוב לוודאי יפגע בפעילותם של חלק גדול מהעמותות. במאמר זה נבחן את הצעדים הדרושים על מנת להמשיך לתפקד.

היועץ המשפטי לממשלה, עוה"ד וינשטיין, טוען מזה תקופה, כי ניהול גמח"ים להלוואות הינה פרצה במערכת הבנקאית. במאמר הקודם שפרסמנו, הרחבנו יותר על הסיכונים האורבים למי שמנהל פעילות גמח"ים לאור הוראותיו של חוק איסור להלבנת הון.

במאמר זה, נבחן את הצעדים הדרושים להמשך פעילותם של הגמ"חים.

כצעד ראשון, נדרשים כל מפעילי הגמח"ים, להתאחד בצורה רשמית כמלכ"ר, ולהקים עמותה או חברה לתועלת הציבור, במטרה להסדיר את מעמדם של הגמח"ים במוסדות השונים.

הסוגיה הראשית כיום בהקשר של הגמח"ים, היא סוגיית הלבנת הון, חוסר הגנה על המפקידים, ובדיקת מהותה של הפעילות שלא תיכלל כפעילות בנקאית אשר מצריכה רישיון ותשלומי מיסים – כמובן.

בהסדר המתגבש, הוצעו מספר דרישות על מנת לאפשר את המשך פעילות החסד של הגמח"ים. ההסדר המוצע, יכלול הגבלות שונות על מתן הלוואות ועל קבלת פיקדונות, דרישות הון ודרישות נזילות שמוסדות הגמח"ים יצטרכו לעמוד בהן, מגבלות על הוצאות הנהלה וכלליות, שכר עובדים ושכר יועצים, נותני שירותים ונושאי משרה.

בנוסף, על קופת הגמ"ח תוטל חובת עריכת דוחות כספיים ומילוליים, שיעמדו ככלל, לעיון הציבור והרשות המפקחת כפי שתיקבע, אשר תוסמך לקבוע הוראות דיווח נוספות בהתאם לצורך.

מגמה נוספת היא ליצור הסדרה דומה לזו, שחלה על נותני שירותי הטבע או בנקים, לפי העניין, הסדרה זו תכלול בין היתר, את החובות הבאות: חובת זיהוי ואימות מול תעודה נוספת הנושאת שם ומספר זהות של המפקיד / התורם והלווה, חובת דיווח לרשות להלבנת הון ומימון טרור על פעילות לפי סוג וגודל שיקבע, חובת הרישום במערכת ממוחשבת ועוד.

אכיפת הוראות החוק תתבצע הן כלפי הגמח"ים, והן כלפי נושאי המשרה, על מנת למנוע פגיעה כלכלית במפקידים ובמלווים, כלומר אחריות אישית של מנהלי העמותה.

נראה כי אין מנוס ועל האדם הפרטי שניהל קופת גמ"ח אישית, שימצא עצמו לפתע מנהל מוסד רשמי הנתון תחת פיקוח, לדעת וליישם את "כללי המשחק" החדשים, ולשחק על פיהם.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ