כיצד מותר לעשות רווחים בעמותה?

האם מותר לעשות רווח בעמותה? שאלה זו, נשמעת הרבה באוזני.
מאמר זה יעסוק בשאלת הרווח בעמותה מהיבטיו השונים, וייתן כלים לחשיבה נכונה כיצד לייצר רווח בעמותה בצורה חוקית.
כידוע לכל, עמותה כמו כל גוף אחר, חייבת לייצר רווח על מנת להתקיים. רווח, פירושו לא כסף שנכנס, אלא רווח פירושו: הכסף שנשאר לאחר כל ההוצאות. בהעדר רווח, העמותה תיקלע לקשיים כספיים וחובות ותיאלץ לחדול את פעילותה.
מנגד, אנו יודעים על פי הרשום בחוק העמותות, כי עמותה, הינה גוף משפטי, אשר לא נועד למטרות רווח.
כיצד מיישבים את הקונפליקט שהוצג כאן ? פשוט מאוד, ואסביר ברשותכם.
חוק העמותות, אוסר על עמותה להתנהל בצורה גירעונית, דהיינו, באופן בו יש עודף הוצאות על רמת ההכנסות. במצב כזה, בו קיים גירעון מעל סכום של 5000 ₪ , מנהלי העמותה מקבלים הודעה מרשם העמותות, כי העמותה אותה הם מנהלים, חייבת להגיש מיידית תוכנית הבראה ולהראות כיצד יש בכוונת ההנהלה להחזיר את חובה בפרק זמן קצוב, על פי תוכנית עבודה בה הם חייבים להתחייב לעמוד, ולהגיש דוחות אחת לשלושה חודשים.
עולה אם כן, שהעמותה חייבת לייצר רווח על מנת לכסות את חובה, ומה אם כן הבעיה ? הבעיה היא שמבחינת חוק מע"מ, העמותה הוגדרה על פי סעיף 9(2) לחוק מע"מ, כמוסד ללא מטרת רווחים כאשר היא נפתחה לראשונה.
לכאורה, אילו היה יודע פקיד מע"מ בשעת הפתיחה כי העמותה תייצר רווח על בסיס קבוע, הוא היה מגדיר אותה כעסק לכל דבר, אשר חייב במס על הכנסותיו, וגם חייב על כל שקל שנכנס לקופתו מע"מ.
כיצד אם כן ניתן להסדיר בעיה זו ?
ההכנסות מעסקים, כגון מכירות, קייטנות, חוגים, גנים וכן הלאה, אשר מייצרות עמותות, צריכות להראות אופי ציבורי. אופי ציבורי – להבדיל מאופי עסקי , הוא מצב בו "ההכנסות מעסקים" של העמותה נקבעות על פי קריטריונים ציבוריים של האסיפה הכללית בעמותה, בה ניתן לכל מי שחפץ בכך להביע את דעותיו, נקבעים קריטריונים ציבוריים למתן שירותי העמותה בחינם או בהוזלה, כאשר לאדם הרוצה לקבל סיוע או לרכוש את שירותי העמותה עומד בקריטריונים של נזקק, והכי חשוב בסופו של יום, הוא להראות כי רווח מהעסקים שנעשו בעמותה, נכנסו לקופת העמותה, ושימשו לקידום המטרות הציבוריות של העמותה, ולא הלכו לכיסם הפרטי של מנהלי העמותה או אחרים.
פתרונות לבעיות מסוג זה של כיצד לבנות מערך נכון של עמותה, ניתן לבנות על פי מכלול הנסיבות האישיות בכל תיק ותיק.
משרדנו מסייע לעמותות אף בתחום זה. נין לפנות טלפונית ללא התחייבות, ואנו נשתדל לעמוד לרשותכם.
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ