חוק המזומן – השלכות על מלכרי"ם ועמותות.

 

 

חוק המזומן – השלכות על מלכרי"ם ועמותות.

 

החוק לצמצום המזומן נכנס לתוקף בתאריך 1.1.19 והוא מתייחס הן לשימוש במזומן והן לשימוש בשיקים פתוחים או הסבת שיקים.

על פי הוראות ניהול תקין , מאז ומתמיד, תשלום בעמותה יתבצע אך ורק על ידי שיקים שמודפס עליהם "למוטב בלבד".

כך שההוראות החדשות חלות בעיקר על תקבולי המלכ"ר.

  • קבלת שיק מוסב בעמותה יהיה בתנאי ששמו ומספר זהותו של המסב רשומים בשיק, ושם העמותה יופיע כנסב. בכל מקרה יש לשים לב שתאגיד בנקאי אינו רשאי לקבל שיקים שמוסבים יותר מפעם אחת.
  • אסור לקבל שיקים פתוחים , שם העמותה יופיע או כמוטב או כנסב בכל שיק.
  • שכר בעבור חוגי ספורט , שכ"ל, וכיו"ב אם הוא מתקבל כשכר חודשי כל תקבול יבחן בפני עצמו. במידה והמלכ"ר גובה במרוכז סכום שנתי הרי שבמידה והסכום עולה על 11000 ₪ לא יהיה ניתן לגבות במזומן.

 

בכל שאלה אנו ממליצים לפנות למשרדינו המרכז לניהול עמותות 1599501888- מענה קולי 24 שעות ביממה.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ