העסקת עובד ותשלום משכורות בעמותה

כידוע, עמותות כפופות לא רק להוראות רשם העמותות אלא קיימת כפיפות חוקים נוספים בנושאים שונים. במאמר זה נרחיב בנוגע לכפיפות של עמותה בכל הקשור לדיני עבודה, חוקי התמ"ת וכן בנוסף הרחבות של הסכמים קיבוציים במשק.

בעמותה אשר כללי המינהל חלים עליה כנהוג בגוף ציבורי, זולת האיסורים על העסקת קרובי משפחה כגון: אח, הורה, הורי הורים, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה, קיימת כפיפות לחוקי העסקת עובדים, הסכמי שכר אשר קיבלו צו הרחבה וכל דיני העל האחרים.

בכל אופן, מבין הכללים הרבים שקיימים, יש לציין, כי ברוב הביקורות בהם נתקלנו, אחד הליקויים הבולטים הוא היעדר ועדה ציבורית אשר קיבלה את סמכותה מהאסיפה הכללית. תפקידה של הוועדה הוא לקבל עובדים בהליכים ציבוריים אשר יכללו פרסום המשרה, קבלת הצעות עבודה שונות, ניפוי המתאימים, והעברת ניירות עבודה מסודרים הכוללים המלצות לגבי מה בדיוק כדאי לעשות ואילו מהמועמדים היא ממליצה לקבל ומדוע.

יש להדגיש כי אין מקום כלל להעסקת עובדים על סמך חברות אישית, או שיקולים שונים מעין אלו. העסקת עובד בעמותה חייבת להתבצע רק על פי נהלים ברורים ומאושרים ע"י האסיפה הכללית של העמותה.

חלה חובה לנהל רישום שעות עבודה ע"י רישום ידני כאשר באופן כזה על העובד לחתום לצד שעות עבודתו מידי יום, במידה והרישום מתבצע ע"י שעון נוכחות חלה חובה על העובד לחתום אחת לשבוע על שעות עבודתו.

הסכמי ההרחבה במשק חלים גם על העובדים בעמותה, כך לדוגמא: הסכם של נהגי משאיות אשר עליו ניתן צו הרחבה, חל גם על עובדים בעמותות.

נושא זה הינו רחב מלכתוב את כל העולה ממנו במאמר זה.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדנו, או באתר החברה,

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ