העברת כספים או נכסים בין עמותות

העברת כספים בין עמותה לעמותה לצורך מתן הלוואות, או לצורכי שימוש שוטף והעברת נכסים בין עמותות הינו דבר אסור. מהם בכל זאת האפשרויות העומדות בפני עמותה הרוצה לבצע העברת כספים לעמותה אחרת?

העברת כספים או נכסים בין עמותה אחת לחברתה – הינה אחת מהפעולות אשר נבדקות ביסודיות רבה בשעתביקורת. אולם לעיתים עולה צורך לבצע העברת כספים או נכסים בין העמותות, לצורך הלוואה. מה ניתן לעשות כדי שהעברת הכספים בין העמותה לעמותה אחרת תעמוד במגבלות החוק ועל מה עליכם להקפיד כדי שהעברת הכספים לעמותה אחרת תהיה תקינה? כדי לעמוד בכללי המנהל התקין, ולוודא שהעברת הכספים מתוך העמותה נעשית על פיחוק, חשוב להקפיד על מספר כללים בסיסיים:

• ראשית צריך לבחון האם ניתן לראות בהעברה שמתבצעת כי היא מתיישבת באופן סביר עם נוסח מטרותיה הרשומות של העמותה אשר אליה צריכים להיות מועברים הכספים.

• הכספים או הנכסים אשר נשואי ההעברה בין עמותה לעמותה, צריכים להיות מועברים לתאגיד עם מטרות דומות.

• התאגיד מקבל העברת הכספים אינו כמובן תאגיד שפועל למטרות רווח, ואינו רשאי לחלק את הרווחים לגורמים פרטיים, גם בשעת פירוק.

• על העמותה המעבירה ליידע מבעוד יום את התורמים על העובדה כי היא עומדת להעביר את נכסיה לעמותה אחרת.

• במצב בו מועבר נכס אשר יש בו כדי להשפיע באופן מהותי על פעילות העמותה, יובא הדבר לאישור האסיפה הכללית לפני ביצוע ההעברה. בכל מקרה אחר מספיקה החלטה של הועד המנהל של העמותה המעבירה.

• העמותה המעבירה תקיים פיקוח סביר על השימוש בנכסים שהועברו.

• התאגיד המקבל מחזיק באישור ניהול תקיןתקף.

• הן העמותה המעבירה והן העמותה המקבלת חייבות לתת שקיפות לפעולות מעין אלו באופן ברור ובולט בדוחות המילולייםשלהן.

• יתקיים הסכם הלוואה בין שתי העמותות אשר יכלול הסכם הלוואה תנאי ריבית, ביטחונות ומועדי פירעון.

• יוסדרו ביטחונות סבירים לצורך ביצוע הפעולה.

• כללים אלו אינם מבטלים את כללי החשב בכללי בכל הנוגע להעברת כספים בין עמותות במקרה שהעמותות נתמכות ע"י המדינה, וכן על עמותות שיש להם46. עמותות אלו צריכות לפעול על פי הוראות רשות המיסים בעניין.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ