הלוואות בעמותות מה הכללים?

הלוואות במלכ"ר מה הכללים?

 

עמותה רשאית לתת לעמותה אחרת הלוואה בהתקיימו התנאים הבאים:

  • העמותה הלווה ללא ליקויים
  • העמותה המלווה לא תיפגע
  • נחתם הסכם הלוואה כהלכתו
  • הוסדרו בטחונות כנדרש
  • מטרות העמותות דומות
  • ההלוואה אושרה ע"י הועד
  • לעמותה הלווה יש יכולת החזר

עמותה רשאית לתת הלוואות לעובדיה באופן סביר אך יש לדעת שבסכום העולה על הקבוע בפקודת מס הכנסה יש לזקוף שווי.

אסור לתת הלוואה לחברי עמותה שאינם עובדים

עמותה שבמטרותיה קיים מטרת "הלוואות" רשאית לתת הלוואות בתנאי שיש לה קריטריונים שווים וברורים.

 

 

המרכז לניהול עמותות נותן שירותי הנהלת חשבונות לעמותות ומלכ"ר, ייעוץ עסקי, פיננסי, אסטרטגי וארגוני, הכנה וליווי בביקורות עומק, ליווי מול הרשויות, הוצאת אישור ניהול תקין, הסדרת סעיף 46, פתיחה ומחיקת עמותה, ייעוץ מס למלכ"רים.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ