הכול על ביקורת עומק חלק ב´

במאמרים הבאים נעבור על נושאים בהם בביקורת העומק תיבחן העמותה.

ראשית המוקדים הנבדקים יהיו:

א. ניהול משק הכספים בעמותה ב. הוצאות השכר בעמותה

ג. מוסדות העמותה ומטרותיה

על מנת לבדוק את מוקדי הביקורת המבקר יבקש :

א. מסמכים סטטוריים כגון : פרוטוקלים, דוחות מילוליים, ת"ז של חברי העמותה, תקנון העמותה.

ב. נתונים השייכים לניהול השוטף כגון : תלושי שכר , שמות עובדים, מערכת שעות.

ג. מסמכים חשבונאיים : דוחות תמחיר, מסמכים מהבנק

ד. תצהירים: בעניין מקבלי שכר, העדר תביעות, תרומות,

הפרטים הנבדקים בניהול משק הכספים בעמותה יהיו :

 1.  בדיקת קיומו של תקציב מסודר לתכנון ההוצאות וההכנסות של העמותה?
 2.  האם התקציב אושר על ידי המוסד האחראי בעמותה?
 3.  האם התקציב עולה בקנה אחד עם מטרות העמותה?
 4.  האם יש הפרדה ברורה בתקציב בין ההכנסות וההוצאות השונות?
 5.  סבירות שיטות העמסה של תקורות והוצאות הנהלה וכלליות בהוצאות השונות
 6.  האם יש מעקב אחר ביצוע התקציב?
 7.  האם יש קרבת משפחה בין האחראיים על הכספים בעמותה לבין בעל תפקיד בכיר אחר בעמותה?
 8.  האם רו"ח העמותה לוקח חלק בהנהלת חשבונות העמותה?
 9.  באילו תוכנות מתבצעת הנהלת החשבונות של העמותה, ומי המבצע?
 10.  האם יש נהלים כתובים לגבי שיטות העבודה העיקריות בניהול משק הכספים?
 11.  האם העמותה מקיימת ניהול פנקסים כחוק?
 12.  האם נערכים דוחות כספיים כחוק?
 13.  מה מקור ההכנסות בעמותה?
 14.  מה סעיפי ההוצאות בעמותה? והאם יש ניצול יעיל של משאבי העמותה?
 15.  האם יש מדיניות כתובה לגבי גביית הכספים בעמותה?
 16.  האם יש הפרדה בין הגורמים האחראים לגביית הכספים לבין הגורמים המאשרים ביטולי הכנסות?
 17.  האם יש רציפות בקבלות?
 18.  האם יש אבטחה על כספי העמותה?
 19.  האם יש אבטחת מידע על הנהלת החשבונות?
 20.  האם יש סבירות בפעולות הבנק?
 21.  האם יש סבירות בהיקף הפקדות בבנק?
 22.  שמות מורשי החתימה
 23. האם אופן מינוי מורשי חתימה בהתאם לתקנון ?

 

בהמשך המאמרים נעבור על כל אחד מהפרטים הנבדקים ונסביר כיצד העמותה אמורה לפעול באופן תקין כך שתצלח את הביקורת בשלום

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ