החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה

עמותות רבות נדרשות להשיב תקציבים שקיבלו מגופים מתקצבים שונים. לעיתים תידרש עמותה להחזיר תקציבים אף של מספר שנים אחרונות. מתי תידרש עמותה להשיב תקציבים, ומה ניתן לעשות על מנת למנוע מעמותה ומנהליה להגיע למצב בו היא נדרשת להחזיר כסף רב, ולעיתים אף מיליוני שקלים למשרד החשב הכללי?

משרד החשב הכללי של משרד האוצר, הוא המשרד אשר משמש כ"רגולטור" (אחראי על בקרת ביצוע על פי החוק) מטעם המדינה על כספים אשר מועברים למתקצבים ממשרדי הממשלה השונים. כחלק מסמכויותיו וחובותיו של משרד החשב הכללי (חשכ"ל), עליו לערוך ביקורות על הגופים המתוקצבים, קרי עמותות וגופים ציבוריים שונים, על מנת לוודא כי הם אכן השתמשו בכספי התמיכה לצורך תכליתם הראויה ולמטרה שלשמה ניתנו לעמותה.

החשב הכללי בודק כי אין חלוקת רווחים גלויה או סמויה בעמותה, אין חשד לעבירה על חוק איסור הלבנת הון, ובכלל שהעמותה דבקה בכללי המינהל התקין הנדרשים ע"ירשם העמותותבאמצעות חוברתניהול תקין. באמצעות רגולציה זו מקשים משרדי רשם העמותות והחשב הכללי על ביצוע מעילות בכספי העמותה.
בבוא העת תיבדק גם כן היציבות הפיננסית של העמותה, שכן פעמים רבות הועברו כספי תמיכה או תקציבים לעמותות, ואילו הן, בעקבות חובות, או קשיים תזרימיים, לא העבירו הלאה את הכספים ליעדם, למשל לא שילמו שכר לעובדים.
בכל אופן, במצב בו קיימים ליקויים בתפקוד העמותה, תידרש העמותה להשיב את אשר קיבלה ככל שמבצע הביקורתהמליץ כן. חשוב לדעת כי בחינה מוקדמת של מצבה של העמותה, והתאמת צרכי העמותה לדרישות משרד החשב הכללי, יפחיתו במידה ניכרת את האפשרות להיכשל בביקורת החשכ"ל וקבלת דרישה להחזר תקציבים.ליווי בביקורת החשב הכללי וטיפול מבעוד יום, כלומר לפחות עם קבלת הזימון לביקורת, יפחית במידה ניכרת את הנזקים שאליהם עלולה להיקלע העמותה.

גם במצב בו נגרם כבר נזק והתקבלה דרישה במשרדי העמותה להשיב כספים, ניתן להגיע להסדרים שימנעו קריסה מוחלטת של העמותה.

בכל מקרה, עמותה אשר ממומנת מתקציבי ממשלה נדרשת להקפיד על שקיפות מרבית בכל הנוגע להתנהלות, ולשימוש בכספי התקציבים, וזאת במחשבה מראש כי קרוב לוודאי שהדברים יבחנו ויבדקו בטווח השנים הקרובות .

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ