הוראות ספר קופה

אי ניהול ספרים כדין הוא גורם מרכזי להסתבכויות מיותרות של מורשי חתימה וועדת ביקורת ואשר יכול להוביל אף לפסילת ספרים. מהן הוראות ספר קופה, על מי הן חלות ומה ניתן לעשות על מנת לעמוד בקיום התקנות ולא ליפול בביקורות הפתע.

ברשות המיסים יש מחלקה הנוהגת לערוךביקורותפתע בעמותות לעיתים תכופות. אחד הדברים שביקורת זו בודקת הוא קיום הוראות ספר קופה. מהן הוראות ספר קופה ומה המקור החוקי להוראות אלו ?

הוראות ספר קופה
ובכן, בתוספת שנייה לחוק העמותות[סעיף 35(א)] , אומר החוק כי עמותה שמחזורה השנתי עולה על 750,000 ₪, חייבת לנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות, לרבות:ספר קופה. סעיף זה, מתייחס למעשה לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה – פרק ג´, אשר מורה כי ספר קופה יהיה: ספר כרוך או חשבון קופה במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה אשר ירשם בתוכנה מורשית ע"י רשות המיסים.
עוד חשוב לציין, כי הרישום חייב להתבצע תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה! [סעיף 20 (1)].
מהוראות אלו, יוצא אם כן, כי כל תקבול בעמותה אשר מנהלת מחזור כספי שנתי של מעל 750,000 ₪ לשנה, חייבת לנהל רישום חשבונאי בתוכנתהנהלת החשבונותמידי יום, ולא יאוחר משלושה ימים ממועד ביצוע הפעולה.
כידוע, רוב העמותות אינן נוהגות כך, מסיבות טכניות של אי נוחות.
מה ניתן לעשות בעניין זה על מנת לדבוק בהוראות ספר קופה? על כך תוכלו לשמוע בהרצאותשמנהל המרכז לניהול

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ