הגבלת שכר בכירים בעמותות – ומלכ"ר

שכר בכירי מוסדות ציבור עמותות ומלכ"ר המתוקצבים ע"י המדינה הוגבל

על פי הנוהל החדש שאושר ע"י שר האוצר, בכירים בעמותות ומלכ"ר לא יוכלו לקבל שכר העולה על כ – 48.000 ₪ , וכן יהיו חייבים להשיב כספים שקיבלו אם יתגלה דיווח כזב.

נוהל חדש נאכף בימים אלו בפועל. זוכרים את חמשת מקבלי השכר הגבוהה בעמותות ומלכ"ר ? אותם חמישה אשר עלינו לדווח עליהם כל שנה מחדש על מנת לקבלאישור ניהול תקין? ובכן, מהיום לא יוכלו לקבל שכר העולה על48,388₪, וכן במקרה שמגלים כי היה דיווח כזב בעמותה – חלה עליהם חובת השבה באופן אישי.

כאמור, סעיף השכר הוא חלק בלתי נפרד מהנוהל החדש, אשר עליו חתם שר האוצר, אשר אמור לשנות משמעותית את האופן שבה תומכת הממשלה במוסדות ציבור. הוא למעשה "מערבב מחדש" את כל כללי המשחק הקיימים, ומשנה לחלוטין את האופן בה תומכת הממשלה במוסדות הציבור. הוא מציב למעשה נורמות התנהלות חדשות בתחום שכר בכירים בעמותות, ואף מטיל סנקציות קבועות בתקנות על "מתחכמים" למיניהם.

בנוסף לאמור, נקבעה ע"י משרד האוצר חובת בקרת שטח. עד כה, רק על החשב הכללי הוטלה החובה להטיל בקרת שטח ורק בתחום הפיננסי. היום, עם יישום הנוהל החדש, שאר המשרדים יחויבו לבצע בקרת שטח על המוסדות הנתמכים גם בפן המקצועי, למשל אנשי משרד הרווחה יחויבו לוודא באופן ברור כיצד מוסדות ציבור מנצלים כספים אשר הם מקבלים לטיפול באוטיסטים.

בנוסף, הנוהל אוסר העברת תקציבים לגופים אשר נקלעו לגירעון קשה, ולא השיקו תוכנית הבראה לסילוק הגירעון. כמו כן, קובע הנוהל, כי לא יועברו תקציבי ממשלה לגופים אשר צברו יותר מ 100% מהמחזור השנתי. מלבד אלו, הנוהל אוסר בין היתר, להעביר כספים לעמותות אשר הקימו גופים עסקיים למימון פעילותן.

אין לי ספק, כי מהלך זה, של מימוש נוהל התמיכה החדש, אשר תקוע מזה זמן רק על שולחן משרד האוצר, ומיושם רק כיום, יוביל קרוב לוודאי להקטנה משמעותית של מספר המוסדות הציבוריים אשר מקבלות תמיכה מהמדינה.

החכמה בכל יישום התקנות הללו היא להיות גורם על ה"מצב" ולא להיות "תוצאה" שלו, כלומר משרדנו המרכז לניהול עמותות אשר לו ניסיון רב של שנים בתחום העמותות ומלכ"ר, ובמיוחד בטיפול ההסתבכויות שונות, מתמחה בין היתר בתכנון הוצאות השכר ושיבוצן במקומות המתאימים על מנת למנוע "חיכוכים" מיותרים עם הרשויות, כך ניתן לעבור את הגזרות בשלום.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ