האם פעילות עסקית מותרת במלכ"ר/עמותה.

האם מותרת פעילות עסקית בעמותה?

 

פעמים רבות שואלים אותנו האם מותר לקיים פעילות עסקית בעמותה/ מלכ"ר , וגם אם מותר , האם הפעילות העסקית במלכ"ר חייבת במס?

לשם כך נצטרך קודם לבדוק האם רשם העמותות מתיר לקיים פעילות עסקית, ולאחר מכן נבדוק מה פקודות מס הכנסה דורשות ממלכ"ר בעת בואו לקיים פעילות עסקית במלכ"ר.

ראשית אנו רואים שחוק העמותות אינו אוסר על פעילות עסקית, יותר מכך פעילות זו אף רצויה , ככל שיש בה לתרום לקידום מטרותיה של העמותה/ מלכ"ר.

ובלבד שנקפיד על כך שהפעילות העסקית אינה מהווה את עיקר פעילות העמותה , וכמו כן נקפיד שהפעילות אינה מסכנת את המלכ"ר, ולא עוקפת את האיסור על חלוקת רווחים בעמותה.

לשם כך אנחנו יכולים לקבוע מספר מבחנים בהם נוכל לדעת האם הפעילות העסקית עולה בקנה אחד עם דרישות רשם העמותות מהמלכ"ר.

 • נבדוק שעיקר זמנם של העובדים מופנה ומושקע שלא בפעילות העסקית.
 • ששיעור הכנסות העמותה המופנה לקידום מטרותיה של העמותה הוא גבוה.
 • שלא תהיה צבירת עודפים בגין הפעילות העסקית במלכ"ר.
 • ששיעור נמוך ממשאבי המלכ"ר / עמותה מופנה לטובת הפעילות העסקית.
 • ככל שהזיקה בין הפעילות העסקית לבין הפעילות של העמותה לקידום מטרותיה יותר גדולה כך יותר תהיה הנטייה לאשר את הפעילות העסקית בעמותה או במלכ"ר.

 

לאחר מכן נבדוק האם הפעילות חייבת במס:

בפסקי הדין נקבעו קריטריונים לסיווג פעילות העסקית כמלכ"ר,ולשם כך יש לבדוק את המבחנים הבאים :

 1. יש להקפיד על האיסור על חלוקת רווחים.
 2. יש לדאוג לכך שקיים גרעון תפעולי הממומן על ידי תרומות או תקציבי מדינה.
 3. שיש יכולת להפריד בין הפעילויות, בין הפעילות העסקית לבין פעילות העמותה,
 4. הרישום במלכ"ר אינו למטרות התחמקות ממס.
 5. מטרות הפעילות העסקית היא על בסיס התנדבותי,במחירים הנמוכים ממחירי השוק,
 6. הפעילות אינה מהווה תחרות לעסקים אחרים.

 

בנוסף יש לשים לב שעמותה או מלכ"ר שיש לה אישור לסעיף 46 הרי הוראות נציבות מס הכנסה הם שכל עוד הפעילות העסקית אינה עוברת על 25% מהמחזור האישור לסעיף 46 לא ישלל.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ