דוחות שנתיים למלכ"ר

הגשת דוחות שנתיים של העמותה.
מהם הדוחות השנתיים, למה הם מיועדים ועל מה יש להקפיד לפני ובעת הגשתם?

מדי שנה נדרשות עמותות בישראל הרשומות אצלרשם העמותותבמשרד המשפטים להגישדוחות שנתייםומסמכים שונים לרשויות השונות. דוחות אלו חשובים מאד לחידוש אישוריה השונים של העמותה. במידה אם לא יתקבלו האישורים הללו, או תתעכב קבלתם, עלול להיווצר מצב של עצירת זרימת תקציבים לעמותה, דרישות שונות מן העמותה ובעיות נוספות.

דוחות ומסמכים אותם יש להכין להגשה עבור הרשויות:

  1. דו"ח מאזן מבוקר אותו עורכת העמותה עצמה באמצעותרואה החשבוןהמלווה אותה.
  1. הגשת טפסי 1215 לצורך חידושי אישורי מס. בעמותות המסווגות כ מלכרי"ם (מוסד ללא כוונת רווח), כוללים טפסים אלו אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול ספרים. אישור זה מוגש לנציבות מס הכנסה וכולל בתוכו פירוט על הכנסותיה והוצאותיה של העמותה. למעשה, אישור זה מהווה בקשה של רשות המיסים על ההוצאות וההכנסות של העמותה בשנת המס הרלוונטית, כאשר אליו מצורף דו"ח מאזן מבוקר הנערך ע"י העמותה עצמה.

עמותות אשר מסווגות כמלכ"ר מעורב, עליהן להגיש טופס 1215 א´ על מנת לחדש את האישורים שלהן.

הטפסים הנוספים אותן מחויבת העמותה להגיש לרשם העמותות, מדי שנה, על מנת לקבלאישור ניהול תקיןלשנה הבאה, מופיעים באתר רשם העמותות וישנה אפשרות להוריד, למלא ולשלוח אותם.

חשוב לשים דגש, בין היתר, עלהדו"ח המילוליהמוגש לרשם העמותות. בדו"ח זה מנסה רשם העמותות לעמוד על אי דיוקים בדוחו"ת הכספיים, או ללמוד יותר לעומק על פעילותה המעשית של העמותה, ולהקביל אותה למטרות המאושרות לה. זאת על מנת לגלות חריגות, וללמוד על אפשרות בה קיימת פעילות לא חוקית בעמותה.

בכל שנה ושנה נדרשות כל העמותות הפועלות בישראל להגיש דוחות שנתיים שונים לרשויות השונות: מס הכנסה ורשם העמותות, על מנת להמשיך ולקבל את האישורים לפעילותה. אי הגשה דוחות שנתיים אלו מעכבת את הכנסות ותקציבי העמותה ועשויה להביא להפסקת פעילותה. לכן חשוב להיעזר ברואה חשבון מנוסה אשר ילווה את העמותה בהכנת דוחות שנתיים, ובכלל, בכל פעילות הפיננסית.

 

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ