ביקורת דמי לעמותות

  1. ביקורת דמי נועדה לבחון האם העמותה מוכנה לכל סוגי הביקורות הקיימים, כאשר היתרון הבולט הוא שהעמותה ואנשיה יכולים לקבל הזדמנו לתקן ליקויים ולעלות על דרך הישר בטרם יש נזקים מהביקורת האמיתית.
  2. הביקורת נועדה למצוא חריגות וליקויים בניהול הטכני, בכספים ובדברים נוספים ומדמה באופן מלא את הביקורות האמיתיות.

כפי שהודיע הרשם באחד הכנסים, כל העמותות תיבדקנה לעומק בשנתיים הקרובות. רשם העמותות אינו מחפש לקנוס ולסגור עמותות, אלא תפקידו ואחריותו לדאוג כי הדברים ב"קופה הציבורית – העמותה" יתנהלו באופן תקין.


רשם העמותות הוא למעשה רגולטור אשר ממנה המדינה לדאוג לאינטרס הציבורי בתחום העמותות. היות וכך, הוא רוצה לראות התנהלות של נושאי משרה שהיא בגדר הסביר. גם אם קרתה תקלה, הרשם ואף רשות המיסים, נותנים את האפשרות לתקנה ברוב המקרים בטרם "עורפים ראשים" .


עריכת ביקורת דמי, מראה על תום לב מצד מנהלי העמותות, אינה סותרת את פעילות רואה החשבון, אלא רק מגנה עליו, שכן על פי הוראות תיקון 10 לחוק העמותות, חלה עליו אחריות אישית על הנעשה בעמותה אותה ביקר…
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ