בדיקת תפקוד העמותה בטרם ביקורת

איתור ליקויים ותיקונם בטרם ביקורת רשם העמותות וגורמים נוספים.
הדרכה להכנת העמותה לביקורת בעמותה.

סוגי ביקורות לעמותה

קיימים סוגי ביקורות שונים אשר נערכות במטרה מוצהרת למצוא ליקויים בעמותה שלך, והנזקים שמעוררים ביקורות אלו, לא פעם כבדי משקל וגורמים לא רק להפסקת התקצוב, להורדת אישור ניהול תקין, אלא גם באופן עקיף להפסקה טוטאלית של פעילות העמותה. כיצד תוכל אם כן לדעת מה מצב העמותה שלך, ולתקן את הליקויים, אם ישנם ככל הניתן? התשובה נעוצה בעיקר בשאלה מי הגורם שעורך לך את הביקורת.

בביקורת של רשם העמותות בעמותה מתבטאת ראשית בבדיקת הימצאותם של כל המסמכים הדרושים לפי סעיף 38 לחוק העמותות, ובדיקה כללית, על סמך עיון בדוחות הכספיים של העמותה, האם העמותה מקדמת את מטרותיה ונראה כי לא מתבצעת חלוקת רווחים.

בנוסף תבחן הביקורת, את המערך הארגוני, לרבות בעלי תפקידים בעמותה, פריסה גיאוגרפית, מהות הפעילות הממשית ומיקומה, גופים קשורים, והעברת כספים בין עמותות, האם היו אירועים חריגים, שינויים במטרות, התפטרות של חברי ועד, מעבר לאזור חדש, עסקה חריגה שבוצעה, פרטים בדבר טובות הנאה והטבות מהן נהנית העמותה, לרבות פטור והקלות ממיסים, תמיכות שקיבלה העמותה מהמדינה וייחסן לביצוע הפרויקטים השונים עבורם בקשה העמותה תמיכות, האם יש כפיפות לחוקים אחרים כגון חוק האימוץ, חוק הספורט ועוד, התאמה בין התיאור המילולי לדוחות הכספיים, האם שולמה אגרה שנתית , פעילות במצב של ניגוד עניינים וכן הלאה.

כיצד ניתן להיערך לביקורת בעמותה

ישנן עוד נושאים רבים שנבדקים שאותם ניתן לצפות מראש בהתאם לסוג פעילות העמותה, לאופי המגזר בו היא פועלת וכו´.

מכיוון שהדברים ונושאי הבדיקה אינם ספונטניים, אלא מוכתבים מראש וידועים, על העמותה לבחון את עצמה על בסיס מידע זה, ולתקן ליקויים ככל שניתן על מנת לפעול על פי חוק.

"המרכז לניהול עמותות" הינו אחד מהמשרדים המובילים בתחום הביקורת והבדיקות המקדמיות בעמותות. המרכז לניהול עמותות מתמחה בעריכת ביקורות דמי לעמותות. הערך המוסף של עמותה שעורכת, בטרם עת, ביקורת דמי נמנעת לרוב מנזקים כבדים שעשויים להגיע בעקבות ביקורת של גופים ממשלתיים, שכן העמותה מזהה מראש את הליקויים ופועלת לתיקונם, הרבה לפני יום הדין.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ