אפשר לעזור
ּ

מאמרים

מאמרים ומידע שימושי מעולם העמותות והמלכ"רים.

אישור ניהול תקין ואישורי ניהול ספרים

הדרכה מסודרת בדבר הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין ואישורי ניהול ספרים לעמותה: לאחרונה הופתעו עמותות רבות לגלות כי אין להם פתאום אישור ניהול ספרים, למרות שהיה להם כל השנים. מה התחדש? בימים אלו, מקבלות עמותות דרישת מסמכים מרשות התאגידים על...

לאור התרבות ביקורות מס הכנסה – ניכויים, לאחרונה

אנו מביאים כאן בקצרה את הכללים להוצאות עודפות בעמותות. שימו לב הוצאות עודפות הינן הוצאות שהעמותה מוציאה ואינן מותרות לניכוי מההכנסות על פי פקודת ותקנות מס הכנסה. מוסד ציבורי חייב מס בשיעור של 90% מגובה ההוצאות העודפות. ניתן לחלק הוצאות אשר אינן מותרות לניכוי ...

הגבלת שכר בכירים בעמותות

שכר בכירי מוסדות ציבור המתוקצבים ע"י המדינה הוגבל על פי נוהל החדש שאושר ע"י שר האוצר, בכירים בעמותות לא יוכלו לקבל שכר העולה על כ – 48.000 ₪ , וכן יהיו חייבים להשיב כספים שקיבלו אם יתגלה דיווח כזב. נוהל חדש...

כיצד תקבל מהבנק הלוואות כעמותה ומה הבנק ידרוש ממך כדי לתת אשראי?

סדרת המאמרים הבאה אשר תעסוק בכיצד חושב הבנק, כיצד הוא מסתכל על דברים, כיצד הוא מקבל החלטות וכיצד תוכל בסופו של דבר כמנהל עמותה , לצאת נשכר ולקבל אשראי מהבנק- תופץ באופן סדיר בשבועות הקרובים. למרות שכולכם כאמור מנהלים עמותות,...

מתנדבים בעמותה כיצד עוברים זאת בשלום

כיצד מטפלים במתנדבים בעמותה, מה עלינו לעשות על מנת לא להינזק בהפעלת מתנדבים, ומה עלינו לעשות כאשר המתנדבים הם ... קטינים ? כיצד רושמים שעות ערך התנדבות, ומה הערך המוסף של רישום זה ? עמותות רבות מפעילות מתנדבים במסגרת הפעילות...

בעיות תקציב בעמותות

בעיות תקציב בעמותות – אשר מאלצות לקיחת הלוואות עבור ניהול העמותה. רבים מלקוחותינו צורכים "הלוואות" מבנקים או מגמ"חים שונים. מה המשמעות של לקיחת הלוואות אלו הן מבחינת רשם העמותות, רשות המיסים ובעיקר מבחינת הצער אותו עוברים מנהלי העמותות באופן אישי. כידוע...

נוהל חדש להגשת בקשות תמיכה

כידוע, משרד האוצר פרסם נוהל חדש להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה. הנוהל החדש משנה ומחמיר את המגבלות החלות על מוסד ציבורי המקבל תקציב מהמדינה. בחודש ינואר 2013, חתם שר האוצר על נוהל חדש להגשת בקשה לקבלת תמיכות מתקציב המדינה בידי...

לא מצליח לגייס מספיק תרומות לעמותה שלך?

מנהל עמותה ! לא מצליח לגייס מספיק תרומות לעמותה שלך ? מהו הנוהל לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ"י סעיף 46 לפקודת המיסים ? כידוע לכל, עמותות אשר יש להן אישור הכרה כמוסד ציבורי, מצליחות ברוב המקרים לקבל יותר...

עמותות והון שחור

מגמה חדשה במס הכנסה: במהלך שנת 2014 – 2015 יחקרו במס הכנסה גם המתרימים החרדים. משרד האוצר קבע יעד אסטרטגי לשנת 2014 ו- 2015 במסגרתו תשקיע רשות המיסים במלחמה בהון השחור. אלא שכעת, מתברר כי ברשות המיסים מתכוננים לבדוק גם...

העסקת עובד ותשלום משכורות בעמותה

כידוע, עמותות כפופות לא רק להוראות רשם העמותות אלא קיימת כפיפות חוקים נוספים בנושאים שונים. במאמר זה נרחיב בנוגע לכפיפות של עמותה בכל הקשור לדיני עבודה, חוקי התמ"ת וכן בנוסף הרחבות של הסכמים קיבוציים במשק. בעמותה אשר כללי המינהל חלים...

עדכון רשם העמותות - פעילות גמ"ח

עדכון לגבי שינוי במדיניותו של רשם העמותות ביחס לעמותות המפעילות פעילות גמ"ח : עדכון הציבור לגבי הוראה חדשה של רשם העמותות בדבר עמותות שמקורות המימון שלהם למתן הלוואות הינם מתרומות כידוע, לפני כשנה, הועלתה הצעת חוק שעניינה הסדרת סוגיית הגמ"חים, בעיקר...

חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות

עמותות רבות נקנסות בסכומי עתק, על העסקת עובדי הוראה שלא על פי התקנות החדשות. העסקת עובדי הוראה וסייעות כפופה להסכמים הקיבוציים של עובדי הוראה. מה היא הדרך החוקית והנכונה לניהול תלושי השכר שלהם ? כיצד תימנע כמנהל העמותה מלקבל קנסות בגובה מאות...

גופים ללא מטרות רווח בעידן החקיקה החדשה

ועדת הביקורת והמשטר התאגידי החדש, בעקבות תיקון מספר 6 לחוק החברות ותיקון מספר 10 לחוק העמותות. השינויים בחוק החברות ובחוק העמותות בנוגע לגופים ללא מטרות רווח, נועדו בין היתר להסדיר את פעולתה של חברה הפועלת למטרות ציבוריות, למנוע ניצול לרעה...

ביקורות עומק בעמותות

כל מה שרצית לדעת על ביקורות עומק בעמותות, אילו משרדי רו"ח מבקרים? ועל אילו נושאים העמותה תיבדק? מאמר ראשון חלק א´ מתוך אתר רשם העמותות ראשית רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע. תיקון 25 לחוק החברות ותיקון...

חשש רשם העמותות מהלבנת כספים בעמותות

רשם העמותות דורש לאחרונה להרחיב את סמכויות האכיפה שלו, היות והוא יודע כי חלק מהעמותות משמשות להלבנת כספים רשם העמותות פועל לאחרונה נמרצות, במטרה שיאפשרו לו מבחינה חוקית להרחיב את סמכויות הפיקוח שלו, למרות שכבר כיום יש בידיו סמכויות רבות שאינן מנוצלות בפועל...

כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית?

האם תקבלו תקציבים מהרשות המקומית לעמותה שלכם או לא ? מספר מילים על נוהל "מתן תמיכות לגוף נתמך" נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות,...

עשרת הדיברות למנהל עמותה

1. קבל החלטות ציבוריות- קבלת החלטות חשובות בפורום של האסיפה הכללית תסיר מעליך אחריות אישית לטעויות ומחדלים. 2. עקוב אחר הוצאות וניהול העובדים- כך תוכל לאתר פרצות העלולות להיות מנוצלות לביצוע מעילה. 3. אל תסתמך בצורה עיוורת על רואה החשבון- עקוב ביחד עם חברי...

הכול על ביקורת עומק חלק ב´

במאמרים הבאים נעבור על נושאים בהם בביקורת העומק תיבחן העמותה. ראשית המוקדים הנבדקים יהיו: א. ניהול משק הכספים בעמותה ב. הוצאות השכר בעמותה ג. מוסדות העמותה ומטרותיה על מנת לבדוק את מוקדי הביקורת המבקר יבקש : א. מסמכים סטטוריים כגון : פרוטוקלים, דוחות מילוליים, ת"ז של חברי העמותה,...

חיוב במס עמותות המקבלות כספים מחו"ל

בימים אלו, מתקיימים דיונים לגבי הניסיון להעביר חוק, בו יחויבו במס, עמותות בגין קבלת כספים מחו"ל. בימים אלו, מתקיימים דיונים במסגרת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הדנה בנושא של תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות בישראל הצעת החוק החדשה, מנסה...

כיצד מותר לעשות רווחים בעמותה?

האם מותר לעשות רווח בעמותה? שאלה זו, נשמעת הרבה באוזני. מאמר זה יעסוק בשאלת הרווח בעמותה מהיבטיו השונים, וייתן כלים לחשיבה נכונה כיצד לייצר רווח בעמותה בצורה חוקית. כידוע לכל, עמותה כמו כל גוף אחר, חייבת לייצר רווח על מנת להתקיים....

מתחילים להפריש לפני שיהיה מאוחר

עד היום לא שילמתם פנסיה לעובדיכם? בחודשים הקרובים הסיכון שיתפסו אתכם גדל ואתם אף מסתכנים בקנסות ובאישום פלילי. משרד התמ"ת מגייס לשורותיו פקחים נוספים, אשר יפקחו על מעסיקים ויבדקו האם האחרונים אכן מקפידים על קיום דיני עבודה ובראשם הפרשת כספים...

חלק מהעמותות משמשות להלבנת הון

רשם העמותות טוען לא אחת, כי חלק מהעמותות משמשות להלבנת הון ! על מנת שיוכל לגלות את העמותות העברייניות, דורש עכשיו לשנות את חוק העמותות ולהרחיב את סמכויותיו לאחרונה, רשם העמותות דורש להרחיב את סמכויות הפיקוח שלו, למרות שכבר כיום יש...

הוצאות הנהלה וכלליות בעמותות

סעיף 1 לחוק העמותות מגדיר עמותה כ: " שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים, רשאים לייסד עמותה..." הדגש הוא על שתי נקודות עיקריות. הראשונה היא,...

רשימת הגזירות החדשות

לכל העמותות אשר מקבלות תמיכות מהמדינה, להלן רשימת הגזירות החדשות כפי שידוע, מס´ ימים לפני סיום תפקידה של ועדת הכספים הקודמת, הועברה החלטה אשר זמן רב הצליח יו"ר ועדת הכספים הקודם למנוע את העברתה ובה רשימה של החמרות קשות עד...

קנסות על העסקת עבריינים

חדש !!! פקחי המשרד לביטחון פנים קונס עמותות, סוג חדש של תיקים מתחילים להגיע לאחרונה לטיפולנו! לאחרונה, אנו נתקלים בתופעה של אכיפת החוק להעסקת עבריינים פרק ה´ לחוק העונשין סעיפם 345-360 (עברייני מין) בעמותות. מה בדיוק אומרות הוראות החוק,...

החזרי הוצאות למתנדבים בעמותה

הגדרת מתנדב מתנדב – יחיד שמתקיימים לגביו שני התנאים: · עושה פעילות התנדבותית לקידום מטרות המוסד הציבורי, · לא הייתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי (לא במישרין ולא בעקיפין ואף לא טובת הנאה אחרת) מלבד החזר ההוצאות שהוציא. מוסד ציבורי – · חבר בני אדם שאינם קרובים זה לזה הקיימים...

איך להתכונן לביקורת עומק בעמותה

ביקורת עומק בעמותה מה ישאלו אותכם בביקורת, אילו מסמכים צריך להכין, ואיך להתכונן לביקורת העמותה, ביקורת עומק של רשם העמותות מבוצעת אחת לכמה שנים. מדובר על ביקורת מקיפה אשר מתבצעת על ידי רואי חשבון אשר מונו על ידי רשם העמותות לצורך כך. לרשימת...

הוצאות טיסה לחו"ל בעמותה

מה צריך לדאוג לעשות כאשר טסים לחו"ל לצורך העמותה? איך משלמים על הוצאות בחו"ל? והאם צריך להוציא קבלות לתורמים הנושאים שיבדקו בטיסה לחו"ל הם : עלויות הטיסה - האם הם מוכרות האם ההכנסות סבירות ביחס להוצאות הטיסה מי הם...

בדיקת תפקוד העמותה בטרם ביקורת

איתור ליקויים ותיקונם בטרם ביקורת רשם העמותות וגורמים נוספים. הדרכה להכנת העמותה לביקורת בעמותה. סוגי ביקורות לעמותה קיימים סוגי ביקורות שונים אשר נערכות במטרה מוצהרת למצוא ליקויים בעמותה שלך, והנזקים שמעוררים ביקורות אלו, לא פעם כבדי משקל וגורמים לא רק להפסקת התקצוב, להורדת אישור...

העברת כספים ע"י עמותות מישראל לחו"ל

תוספת מס´ 1 להוראת ביצוע 34/93 מטילה חובה על עמותות המגייסות כספים בארץ ומעבירות אותם לחו"ל לנכות מס במקור, על פי סעיף 170 לפקודה, החובה חלה הן על הגורם המשלם והן על המוסד הכספי (העמותה), שבאמצעותו מועבר התשלום. על מנת להקל...

תקנון מצוי

פתיחת העמותה, אימוץ התקנון המצוי ושינויים בו. תיקון סעיף 21 ו-18 של חוק העמותות. פתיחת עמותה עם הקמת עמותה נדרשים מייסדי העמותה למלא כמה מסמכים סטנדרטיים, לציין את פרטיהם האישיים, ולחתום בפני עורך דין או רואה חשבון, המאמת את חתימותיהם. לפתיחת עמותה באופן...

רישום גני ילדים כתאגידים

חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 הטבה מעולה להורים, אך מנגד בעיה קשה לגננות. רישום גן הילדים תחת עמותה או חברה לתועלת הציבור לקבלת תקציבים. איך עושים את זה נכון? כידוע לכל, לאחרונה יצאה מדינת ישראל ב"סדרת הטבות" שמטרתן כביכול – חיזוק...

עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות

מהן עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות? ממה צריך להיזהר כאשר מבצעים אותן, ומה החובה מצד הרשויות בביצוע עסקאות מעין אלו? פעמים רבות אנו נתקלים בבעיות שעולות לגבי עסקאות של עמותות עם צד ג´ – הכוונה לגופים נוספים , ספקים או כל...

חלוקת מלגות על ידי עמותות

כיצד ניתן לחלק מלגות כחלק מפעילות העמותה באופן חוקי? ומהי הדרך הנכונה לחלוקת מלגות בגוף ציבורי? פעמים רבות, דווקא למפרע ולאחר ביצוע עולה השאלה האם עמדנו בכללי חוק העמותות ובדרישות רשם העמותות לחלוקה נכונה של מלגות בעמותה. לעיתים רבות מתגלה כי האופן בו חולקו...

הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה

הסמכות למנות וועדת ביקורת לעמותה אחד מתפקידיה הרבים של האסיפה הכללית הוא למנות "ועדת ביקורת" – כלומר לפחות שני חברים מבין חברי העמותה, שאינם מכהנים כחברי וועד מנהל, אשר ימלאו תפקיד של וועדת ביקורת. גוף מבקר אחר למרות זאת, עמותה רשאית למנות...

הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין

בימים אלו ממש, נדרשות העמותות ע"י רשם העמותות להגיש את המסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנה הבאה. מהן דרישות הרשם לקבלת אישור ניהול תקין וממה יש להיזהר בבואנו למסור את המסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין? כפי שכל מנהל...

החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה

על פי הוראות החוק, רשאית עמותה לשלם לחבר ועד, או ליושב ראש ועד העמותה את הוצאות הנסיעה שלו בישראל או החזר הוצאות הנסיעה והשהייה שלו מחוץ לישראל, זאת בהנחה שנסיעות אלו נעשו לצורך פעילותו של חבר הועד לקידום מטרותיה...

קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות

קבלת תרומות לעמותה נבדקת בקפידה בביקורת עומק. כיצד תוכל כמנהל עמותה לקבל תרומות באופן תקין? מה תעשה כאשר תורם מבקש להישאר אלמוני? כיצד תרשום נכון תרומה בגובה של יותר מ- 20,000 ₪ מתורם אלמוני במאזן העמותה? לא פעם אנו עדים...

העברת כספים או נכסים בין עמותות

העברת כספים בין עמותה לעמותה לצורך מתן הלוואות, או לצורכי שימוש שוטף והעברת נכסים בין עמותות הינו דבר אסור. מהם בכל זאת האפשרויות העומדות בפני עמותה הרוצה לבצע העברת כספים לעמותה אחרת? העברת כספים או נכסים בין עמותה אחת לחברתה...

החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה

עמותות רבות נדרשות להשיב תקציבים שקיבלו מגופים מתקצבים שונים. לעיתים תידרש עמותה להחזיר תקציבים אף של מספר שנים אחרונות. מתי תידרש עמותה להשיב תקציבים, ומה ניתן לעשות על מנת למנוע מעמותה ומנהליה להגיע למצב בו היא נדרשת להחזיר כסף...

פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד

 הוראות החוק לגבי פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות. קריטריונים של רשם העמותות להגדרתה של פעילות העמותה כמותרת או אסורה הדבר הראשון שאותו אנו מקבלים מרשם העמותות עם פתיחת עמותה, הוא תעודת רישום בצבע כחול, שבה מופיעים בין היתר גם המטרות המאושרות של העמותה. מטרות...

נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות

 רכישת נכסים לעמותה ומימון הקנייה עלולים לעלות סוגיות רבות ולסבך את העמותה עם חוק איסור הלבנת הון, לגרום לבעיות הנובעות מערבות אישית של אנשים פרטיים וברישום החשבונאי של העמותה. סוגיות שונות העולות לגבי נושא הנכסים בעמותה. מימון רכישת נכסים אחת מהבעיות הרווחות בעניין...

שכר חברי ועד

 מהותו של שכר חברי ועד מנהל. איסור מתן שכר וטובות הנאה לחברי הועד והקרובים שלהם על פי תיקון 10 לחוק העמותות. שכר לחברי ועד הינו עניין רגיש מדרגה ראשונה בכל הקשור לביקורות בענף העמותות. מה נחשב בעיני הרשויות השונות שכר לחברי ועד,...

שימוש באמצעי תשלום בעמותה

בימים אלו ממש, נדרשות העמותות ע"י רשם העמותות להגיש את המסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנה הבאה. מהן דרישות הרשם לקבלת אישור ניהול תקין וממה יש להיזהר בבואנו למסור את המסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין? פעמים רבות, אנו...

איסור העברת כספים בין עמותות

עמותות רבות נכשלות בבדיקות העומק כאשר מגלים העברות כספים בין עמותה לעמותה. מדוע ישנו איסור לבצע העברות כספים בין עמותה לעמותה, מה חומרת האיסור ובאילו נסיבות מותר לבצע העברת כספים בין עמותות? נושא העברת כספים בין עמותה לעמותה הינו נושא...

תמיכה ממשלתית בעמותה

גורמים ותנאים לקבלת תקציבים ממשלתיים למימון פעילות העמותה. עמותות רבות נאנקות תחת הנטל הכבד של מימון פעילותן הציבורית. לרוב תקציב העמותות מגיע בעיקר מתרומות ומהשתתפות בעלויות הפעילות של הציבור הרחב. עמותות אשר מצליחות לגרום לגוף ממשלתי כל שהוא לתקצב את פעילותן, מצליחות לשרוד...

ניהול עמותה המפעילה בית כנסת

ייחודיות העמותות המפעילות בתי כנסת אשר מוכרות לעניין תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ליקויי ניהול עמותת בית כנסת אופייניים והמלצות למנהלי העמותות המגייסות תרומות לבתי כנסת. מאת: רמי זמיר – משפטן , מנהל במרכז לניהול עמותות משרדנו עוסק...

התמודדות העמותה עם הבנקים

מנהל עמותה, מרגיש שהבנק שלך בוגד בדיוק ברגעים הקשים ? המערכת הבנקאית בישראל רגישה כיום לעסקים ולחברות בין היתר בגלל חוק איסור הלבנת הון . רגישות זו מתבטאת בעיקר כלפי עמותות, שכידוע היו בעבר, על פי פרסומים שונים, היו בסיס נח ל"גלגולי כספים". החשש...

איך תעבור את הביקורת בשלום

התכונן כראוי הגש את דרישת המסמכים בכובד ראש, תוך כדי התייעצות עם גורמים מקצועיים.   היזהר בשפה אל תתפתה להיסחף בשיחה עם המבקר. שמור על יחס ענייני והצמד לשאלותיו. כך לא תמעד בלשונך ולא תספר על מה שלא נתבקשת. אל תדבר יותר מידי ענה רק על...

ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת

הידוק מערך הפיקוח על מלכרי"ם (מוסדות לא לכוונות רווח), אשר נכנס לתוקף ביוני 2007 במסגרת תיקון מס´ 10 לחוק העמותות מציג מגמה מדאיגה של אכיפה אגרסיבית של כללי המנהל על ארגונים הומניטריים בישראל אמנם אין בתיקון חוק העמותות, בכדי לשנות...

תיקון 10 לחוק העמותות

תיקון 10 לחוק העמותות מציב רף חדש בכל הנוגע לאיסור חלוקת רווחים גלויה או סמויה לא רק ביחס לחברי וועד מנהל תיקון 10 לחוק העמותות מציב רף חדש בכל הנוגע לחלוקת רווחים גלויה או סמויה בעמותה. הן לחברי וועד מנהל, הן...

אחריות נושאי משרה בעמותה

מדרג גבולות אחריותו האישית של נושא משרה בעמותה על הנזקים שנגרמו לעמותה. הרמת מסך על פי תיקון 10 לחוק העמותות. עד כמה ניתן לרדת לנכסיו בשעה שמתגלה כי נגרמו נזקים לעמותה עקב התנהלות בלתי סבירה של נושאי משרה, או במצבים בהם נתבעת...

במה תלויה ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך?

בבואנו לדון על גיוס תרומות לעמותה, אשר במידה ויצליח- ישפר את מצבה ומעמדה של העמותה, אנו שואלים שוב ושוב את אותה שאלה: במה תלויה ההצלחה שלי לגייס תרומות לעמותה בה אני פעיל? במה תלויה הצלחה בגיוס תרומות? האם ההצלחה בגיוס תרומות...

מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים

 כידוע, לאחרונה לאור נוהל המלגות החדש עליו חתם שר האוצר, קיימות הוראות המשנות ומחמירות את המגבלות החלות על מוסד ציבורי המקבל תמיכה מתקציב המדינה ע"פ חוק יסוד התקציב. כפי שידוע, מאז עלייתו של שר האוצר החדש, רשות המיסים פתחה באכיפה...

כללי המשחק החדשים בגמ"חים

החוק החדש שנועד לפקח על פעילות הגמ"חים קרוב לוודאי יפגע בפעילותם של חלק גדול מהעמותות. במאמר זה נבחן את הצעדים הדרושים על מנת להמשיך לתפקד. היועץ המשפטי לממשלה, עוה"ד וינשטיין, טוען מזה תקופה, כי ניהול גמח"ים להלוואות הינה פרצה במערכת...
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ