חוק העמותות

נוסח מלא ומעודכן של חוק העמותות, תש"ס-1980 הכולל פרקים העוסקים בייסוד העמותה, תקנון, חברים, מוסדות, חלוקה אסורה בעמותה, ניהול חשבונות וביקורות, חקירת תפקוד העמותה, פירוק עמותה ואגודות קיימות.

חוק העמותותמסדיר את פעילותן של העמותות הרשומות על ידירשם העמותותשבמשרד המשפטים.
להלן הנוסח המלא של חוק העמותות, תתש"ס – 1980.

ניתן לצפות בנוסח משולב של חוק העמותות באתר משרד המשפטים.

המשך נוסף לחוק העמותות החדש

תרומות גדולות לעמותות יזכו לפטור מפיקוח אם העמותה תקבל "תעודת יושר" ממנו משרד המשפטים מציע לשחרר עמותות שזוכות לתרומות פרטיות נדיבות מפיקוח של רשם העמותות, וכל עוד מדובר בעמותות שפועלות כהגדרתו -"לתועלת הציבור". משרד המשפטים מקדם חוק חדש שמטרתו להקל רגולטורית...

פרק ד´1 לחוק העמותות - חלוקה אסורה

פרק ד´1 של חוק העמותות העוסק בחלוקה אסורה בעמותה ואחריות חברי הועד לחלוקה אסורה. פרק ד´1 - חלוקה אסורה>> סעיף 34ג - חלוקה אסורה בעמותה סעיף 34ד - אחריות חברי ועד לחלוקה אסורה לצפייה בנוסח מלא של פרק ד´1 לחוק העמותות>> חזרה לראשי פרקים של חוק העמותות>>

פרק ד´ לחוק העמותות - מוסדות

פרק ד´ של חוק העמותות העוסק במוסדות חובה ומוסדות רשות, אסיפות ובחירת ועד, שכר וחובות של חברי הועד, נהלים הקשורים במינוי רואה חשבון, ניהול הוצאות העמותה ועוד. פרק ד´ - מוסדות>>   סעיף 19 - מוסדות חובה ומוסדות רשות סעיף 20 - מועדים לכינוס האסיפה סעיף 21 -...

פרק ג´ לחוק העמותות - חברים

פרק ג´ של חוק העמותות העוסק בכשירות חברי העמותה, מהותה והתנאים של חברות בעמותה וניהול פנקס חברים. כולל תיקון 5 תשס"ה 2005 ותיקון 3 תשנ"ו 1996 פרק ג´ - חברים>> סעיף 15 - כשירות סעיף 16 - תנאים לחברות סעיף 17 - מהות סעיף 18 - פנקס חברים לצפייה בנוסח...

פרק ב´ לחוק העמותות - תקנון

פרק ב´ של חוק העמותות העוסק בתקנון העמותה, תקנון רשום ותקנון מצוי ושינויים בתקנון פרק ב´ - תקנון>> סעיף 9 - התקנון כחוזה סעיף 10 - תקנון רשום ותקנון מצוי סעיף 11 - שינוי התקנון, השם והמטרות סעיף 12 - תוכן התקנון סעיף 13 - סייכים לסמכות סעיף...

פרק א´ לחוק העמותות: ייסוד

פרק א´ של חוק העמותות העוסק בזכות לייסד עמותה, רישום העמותה ושם העמותה פרק א' - ייסוד>> סעיף 1 - הזכות לייסד עמותה סעיף 2 - בקשה לרישום עמותה סעיף 3 - סייגים לרישום עמותה סעיף 4 - סייגים לשם העמותה סעיף 5 - רישום העמותה סעיף 5א...
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ