אפשר לעזור
ּ

הנהלת חשבונות לעמותות

ניהול חשבונאי שוטף של תיקי עמותות, הפקת תלושי משכורת וניהול הוראות קבע, רישום אירועים חשבונאים, הגשת דוחות ומאזן מבוקר, הכנה לביקורות רשם העמותות, סיוע בפרוטוקולים ותכתובת עם רשם העמותות ורשויות

עולם העמותות שונה מאוד מעולם העסקים ומצריך מרואה החשבון ומנהל החשבונות ניסיון ובקיאות רבה בתחום העמותות, הכרות עם חוק העמותות והתקנות החדשים. רואה חשבון ומנהל חשבונות אשר מטפלים בתיק העמותה חייבים להיות בעלי ידע וניסיון בעולם העמותות על מנת להבטיח התנהלות חשבונאית תקינה, יעילה ואפקטיבית של העמותה.

ראיה חשבונאית וכלכלית כוללת
ניסיון רב שנים של הצוות המקצועי של מרכז לניהול עמותות המשלב רואה חשבון, מנהלי חשבונות ומשפטנים המומחים בתחום העמותות יבטיח ראיה רחבה המביאה בחשבון אספקטים אסטרטגיים וכלכליים. באופן זה ביכולתנו להבטיח התנהלות תקינה על פי החוק וההנחיות של רשם העמותות ובנייה נכונה של הפעילות הפיננסית של העמותה מהצעד הראשון. הערך המוסף שלנו מעבר לניהול השוטף של תיק העמותה הינו יכולת לצפות סיבוכים ביורוקרטיים מול רשם העמותות ורשויות ולמנוע אותם מראש, לזהות ולנצל את ההזדמנויות התמונות בתקנות השונות של חוק העמותות למזעור הוצאות העמותה והגדלת רווחיה.

טיפול חשבונאי שוטף בתיק העמותה

  • טיפול בתיקי העמותה – המע"מ, מס הכנסה, תיקי ניכויים, ביטוח לאומי
  • רישום אירועים חשבונאיים
  • הנפקת והתאמת חשבוניות
  • התאמות בנקים
  • הפקת תלושי שכר
  • הפקת דוחות 102 חודשיים
  • חתימת רואה חשבון על מסמכי העמותה
  • הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה
  • הגשת מאזן מבוקר

הדרכה לקראת ביקורת בעמותה
בין יתר השירותים ניתנת הדרכת לעמותות לקראת ביקורת, הדרכת צוות המנהלים, עדכון שבועי בתקנות חדשות ואפשרות לערוך ביקורת דמי לגילוי מוקדם של חריגות וליקויים.

סיוע הכולל בין היתר המלצות ליישום ו"עשה ואל תעשה", עזרה בהכנת פרוטוקולים בהתאם לנהלים החדשים, בכפוף להוראות החוק לאור התקיימות אסיפות. במסגרת הטיפול השוטף ניתנים שירותי טיפול בתכתובות העמותה עם שלטונות המס ורשם העמותות או כל גוף אחר כולל מסירה ומעקב מול הרשויות השונות עד לקבלת התוצאה הרצויה.

הוראות ספר קופה

 אי ניהול ספרים כדין הוא גורם מרכזי להסתבכויות מיותרות של מורשי חתימה וועדת ביקורת ואשר יכול להוביל אף לפסילת ספרים. מהן הוראות ספר קופה, על מי הן חלות ומה ניתן לעשות על מנת לעמוד בקיום התקנות ולא ליפול בביקורות...

איסור חלוקת רווחים בעמותה

מהי מטרת המחוקק בהטלת איסור זה וכיצד הוא בוחן ומסווג את חלוקת הרווחים? חלוקת רווחים בעמותה בין אם גלויה כגון תלושי שכר, ובין אם סמויה כגון אחזקת טלפון סלולארי, ארוחות במקום הפעילות ועוד אסורים לחלוטין. למעשה, נושא זה נבחן ביסודיות בביקורות האחרונות שנעשו...

דוחות שנתיים

הגשת דוחות שנתיים של העמותה. מהם הדוחות השנתיים, למה הם מיועדים ועל מה יש להקפיד לפני ובעת הגשתם? מדי שנה נדרשות עמותות בישראל הרשומות אצל רשם העמותות במשרד המשפטים להגיש דוחות שנתיים ומסמכים שונים לרשויות השונות. דוחות אלו חשובים מאד לחידוש אישוריה השונים של העמותה....

רשות המסים - מע"מ, מס הכנסה

תהליך רישום העמותה ברשות המסים, פרוט המסמכים אותם יש להגיש למע"מ ומס הכנסה, קבלת תעודת מלכ"ר. מה רשות המיסים מחפשת אצל עמותה חדשה, ומה יכריע על שיקולה ברישום. בבואנו להתחיל פעילות של עמותה חדשה לאחר קבלת תעודת הרישום של העמותה...

רואה חשבון לעמותות

המרכז לניהול עמותות מתמחה בניהול חשבונות בתחום העמותות ויכול לסייע לעמותה להטמיע דרכי פעולה כספיות נכונות בראיה פיננסית ואסטרטגית רחבה, לשמש מקור ידע לגבי אופן ניהול תקציב העמותה, התנהלות מול רשויות המסים ורשויות ממשלה ואף למנף את פעילות גיוס...

ייעוץ מס לעמותות

יעוץ מס לעמותות ומלכ"רים. סיווג העמותה כגורם לקביעת גובה המסים. סוגי מלכ"רים. תשלומי מע"מ של עמותות. ייעוץ מס תכנון מס או ייעוץ מס הינה שימוש באמצעים חוקיים על מנת לחסוך במס. שיטת המס הישראלית מאפשרת לכל אדם או ישות משפטית לתכנן ולחסוך מס בצורה...
למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ