המרכז לניהול עמותות

לכל העמותות אשר מקבלות תמיכות מהמדינה, להלן רשימת הגזירות החדשות 
 
כפי שידוע, מס´ ימים לפני סיום תפקידה של ועדת הכספים הקודמת, הועברה החלטה אשר זמן רב הצליח יו"ר ועדת הכספים הקודם למנוע את העברתה ובה רשימה של החמרות קשות עד בלתי אפשריות לגבי עמותות אשר מתוקצבות מכספי מדינה. להלן נביא בפניכם חלק מגזירות חדשות אלו:
 
 
 הטלת חבות אישית על יו"ר, מנכ"ל, ומורשי החתימה בארגון, לקיום התחייבויות הארגון ולכספי התמיכה. כך שבמקרה שיימצאו ליקויים אשר ידרשו להשיב כספי תמיכה שניתנו, יוכלו ללכת ישירות ולהטיל עיקולים על נכסיהם הפרטיים חשבונות הבנק וכספיהם של מנהלי העמותה.
 
 הוראות מוטעות בענייני המקרקעין. הנוהל החדש מכיל הרבה מאוד הערמות קשיים, ניירת ובירוקרטיה על עמותות אשר מנהלות פעילות הן במקרקעין שנמצאים בבעלותן והן במקרקעין אשר הן שוכרות.
 
 הגבלת שכר בכירים בארגונים גדולים. המחוקק קובע רף חדש והגבלות לשכר בכירים ובכלל זה כמובן חמשת מקבלי השכר הגבוה (בכירים). הכוונה גם בעמותות קטנות אשר ביחס לאחרים חמשת מקבלי השכר הגבוה הינם בכירים.
 
 איסור העברת כספים (שאינם כספי תמיכה) מארגון לארגון גם במקרים המותרים על פי כללי הניהול התקין של רשם העמותות.
 
 לוחות זמניים בעייתיים לדיווח. הדיווח יעשה כך שתהיה חובה להתנהל מבחינת רישומי הנהלת חשבונות באון-ליין לאורך כל הדרך, מוסדות ידרשו להגיש בין היתר דו"חות ביצוע ע"פ התקציב המתוכנן ויערכו ביקורות בשטח למוסדות אשר מקבלות תמיכה מהמדינה.
 
 מימון מערך הביקורת שמשרד האוצר והמשרדים האחרים מבקשים לקיים מכספי התמיכה. לאור זאת ככל הנראה יוטלו אגרות חדשות על העמותות אשר בכסף שיגבה מהם יממנו את מערכי הביקורת הדרקוניים. 
 
 ליקויים בעניין שיעור הוצאות הנהלה וכלליות, כגון העדר פתרון הולם לארגונים שגודלם, מחזורם הכספי ואופי פעילותם שונה, והגבלת שכר מתנדבים, לשכר המינימום ולא לתרומתם האמתית לארגון ועוד.
 
לסיכום, אנו רואים מגמה תלולה של החמרה באכיפה על כספי התמיכה אשר ניתנים, ורמת פיקוח חונקת ביותר אשר לא תאפשר שום התנהלות שאינה רצויה ויתרה מכך תגרום להעלאה בעלויות הכלליות של תחזוק הפיקוח על המוסדות השונים.

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --