המרכז לניהול עמותות

לכל העמותות אשר מקבלות תמיכות מהמדינה, להלן רשימת הגזירות החדשות 
 
כפי שידוע, מס´ ימים לפני סיום תפקידה של ועדת הכספים הקודמת, הועברה החלטה אשר זמן רב הצליח יו"ר ועדת הכספים הקודם למנוע את העברתה ובה רשימה של החמרות קשות עד בלתי אפשריות לגבי עמותות אשר מתוקצבות מכספי מדינה. להלן נביא בפניכם חלק מגזירות חדשות אלו:
 
 
 הטלת חבות אישית על יו"ר, מנכ"ל, ומורשי החתימה בארגון, לקיום התחייבויות הארגון ולכספי התמיכה. כך שבמקרה שיימצאו ליקויים אשר ידרשו להשיב כספי תמיכה שניתנו, יוכלו ללכת ישירות ולהטיל עיקולים על נכסיהם הפרטיים חשבונות הבנק וכספיהם של מנהלי העמותה.
 
 הוראות מוטעות בענייני המקרקעין. הנוהל החדש מכיל הרבה מאוד הערמות קשיים, ניירת ובירוקרטיה על עמותות אשר מנהלות פעילות הן במקרקעין שנמצאים בבעלותן והן במקרקעין אשר הן שוכרות.
 
 הגבלת שכר בכירים בארגונים גדולים. המחוקק קובע רף חדש והגבלות לשכר בכירים ובכלל זה כמובן חמשת מקבלי השכר הגבוה (בכירים). הכוונה גם בעמותות קטנות אשר ביחס לאחרים חמשת מקבלי השכר הגבוה הינם בכירים.
 
 איסור העברת כספים (שאינם כספי תמיכה) מארגון לארגון גם במקרים המותרים על פי כללי הניהול התקין של רשם העמותות.
 
 לוחות זמניים בעייתיים לדיווח. הדיווח יעשה כך שתהיה חובה להתנהל מבחינת רישומי הנהלת חשבונות באון-ליין לאורך כל הדרך, מוסדות ידרשו להגיש בין היתר דו"חות ביצוע ע"פ התקציב המתוכנן ויערכו ביקורות בשטח למוסדות אשר מקבלות תמיכה מהמדינה.
 
 מימון מערך הביקורת שמשרד האוצר והמשרדים האחרים מבקשים לקיים מכספי התמיכה. לאור זאת ככל הנראה יוטלו אגרות חדשות על העמותות אשר בכסף שיגבה מהם יממנו את מערכי הביקורת הדרקוניים. 
 
 ליקויים בעניין שיעור הוצאות הנהלה וכלליות, כגון העדר פתרון הולם לארגונים שגודלם, מחזורם הכספי ואופי פעילותם שונה, והגבלת שכר מתנדבים, לשכר המינימום ולא לתרומתם האמתית לארגון ועוד.
 
לסיכום, אנו רואים מגמה תלולה של החמרה באכיפה על כספי התמיכה אשר ניתנים, ורמת פיקוח חונקת ביותר אשר לא תאפשר שום התנהלות שאינה רצויה ויתרה מכך תגרום להעלאה בעלויות הכלליות של תחזוק הפיקוח על המוסדות השונים.

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--