המרכז לניהול עמותות

כיצד מותר לעשות רווחים בעמותה?
 
האם מותר לעשות רווח בעמותה? שאלה זו, נשמעת הרבה באוזני.
מאמר זה יעסוק בשאלת הרווח בעמותה מהיבטיו השונים, וייתן כלים לחשיבה נכונה כיצד לייצר רווח בעמותה בצורה חוקית.
 
כידוע לכל, עמותה כמו כל גוף אחר, חייבת לייצר רווח על מנת להתקיים. רווח, פירושו לא כסף שנכנס, אלא רווח פירושו: הכסף שנשאר לאחר כל ההוצאות. בהעדר רווח, העמותה תיקלע לקשיים כספיים וחובות ותיאלץ לחדול את פעילותה.
 
מנגד, אנו יודעים על פי הרשום בחוק העמותות, כי עמותה, הינה גוף משפטי, אשר לא נועד למטרות רווח.
 
כיצד מיישבים את הקונפליקט שהוצג כאן ?  פשוט מאוד, ואסביר ברשותכם.
 
חוק העמותות, אוסר על עמותה להתנהל בצורה גירעונית, דהיינו, באופן בו יש עודף הוצאות על רמת ההכנסות. במצב כזה, בו קיים גירעון מעל סכום של 5000 ₪ , מנהלי העמותה מקבלים הודעה מרשם העמותות, כי העמותה אותה הם מנהלים, חייבת להגיש מיידית תוכנית הבראה ולהראות כיצד יש בכוונת ההנהלה להחזיר את חובה בפרק זמן קצוב, על פי תוכנית עבודה בה הם חייבים להתחייב לעמוד, ולהגיש דוחות אחת לשלושה חודשים.
 
עולה אם כן, שהעמותה חייבת לייצר רווח על מנת לכסות את חובה, ומה אם כן הבעיה ? הבעיה היא שמבחינת חוק מע"מ, העמותה הוגדרה על פי סעיף 9(2) לחוק מע"מ, כמוסד ללא מטרת רווחים כאשר היא נפתחה לראשונה.
 
לכאורה, אילו היה יודע פקיד מע"מ בשעת הפתיחה כי העמותה תייצר רווח על בסיס קבוע, הוא היה מגדיר אותה כעסק לכל דבר, אשר חייב במס על הכנסותיו, וגם חייב על כל שקל שנכנס לקופתו מע"מ. 
 
כיצד אם כן ניתן להסדיר בעיה זו ? 
 
ההכנסות מעסקים, כגון מכירות, קייטנות, חוגים, גנים וכן הלאה, אשר מייצרות עמותות, צריכות להראות אופי ציבורי. אופי ציבורי – להבדיל מאופי עסקי , הוא מצב בו "ההכנסות מעסקים" של העמותה נקבעות על פי קריטריונים ציבוריים של האסיפה הכללית בעמותה, בה ניתן לכל מי שחפץ בכך להביע את דעותיו, נקבעים קריטריונים ציבוריים למתן שירותי העמותה בחינם או בהוזלה, כאשר לאדם הרוצה לקבל סיוע או לרכוש את שירותי העמותה עומד בקריטריונים של נזקק, והכי חשוב בסופו של יום, הוא להראות כי רווח מהעסקים שנעשו בעמותה, נכנסו לקופת העמותה, ושימשו לקידום המטרות הציבוריות של העמותה, ולא הלכו לכיסם הפרטי של מנהלי העמותה או אחרים.
 
פתרונות לבעיות מסוג זה של כיצד לבנות מערך נכון של עמותה, ניתן לבנות על פי מכלול הנסיבות האישיות בכל תיק ותיק.
 
משרדנו מסייע לעמותות אף בתחום זה. נין לפנות טלפונית ללא התחייבות, ואנו נשתדל לעמוד לרשותכם.

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--