המרכז לניהול עמותות


עדכון לגבי שינוי במדיניותו של רשם העמותות ביחס לעמותות המפעילות פעילות גמ"ח :


עדכון הציבור לגבי הוראה חדשה של רשם העמותות בדבר עמותות שמקורות המימון שלהם למתן הלוואות הינם מתרומות

 

כידוע, לפני כשנה, הועלתה הצעת חוק שעניינה הסדרת סוגיית הגמ"חים, בעיקר ביוזמת בנק ישראל. יוזמת החוק הגיעה, בעיקר כי בהסתכלותו של בנק ישראל על  פעילויות החסד של הגמ"חים כמנהג כל תפוצות ישראל מקדמא דנן, הן עומדות בניגוד לחוק הבנקאות. למעשה, בפועל, "הרוח הנושבת" כיום מבחינת המחוקק היא לכאורה, המתפרשת כחשודה בעבירות מס, מכיוון שההלוואות ניתנות גם בדולרים, והסכום המוחזר בשקלים גבוהה מהסכום שהתקבל (עשיית רווח חייב במס),  איסור על חוק הלבנת הון, או כאמור,  עבירה על חוק הבנקאות!
 
בעמותות המנהלות קופות גמ"ח למתן הלוואות לנזקקים קיים סיכוי סביר לשלילת הזכות לקבלת "אישור על ניהול תקין", וזאת יש להדגיש, כי ידועה העובדה שהלוואות  שניתנות בעמותות הללו, אינן ניתנות למטרות רווח,  ולמרות  העובדה המוכחת כי הן אינן נושאות ריבית ואף לא הפרשי הצמדה.
 
עיקר הבעיה נמצאת  בעמותות הפועלות בתחומים רחבים של גמילות חסדים באופן המאפשר לאנשים שונים להפקיד את כספיהם בקופת העמותה, על מנת שאלו ישמשו למתן הלוואות.
 
על פי הוראותיו של  חוק הבנקאות, כל גוף שמקבל פיקדונות ונותן הלוואות - עוסק בבנקאות!!! גמ"חים העוסקים בקבלת פיקדונות ומתן הלוואות ללא אישור מבנק ישראל - עוברים לכאורה על החוק, ומשכך הוא, עליו לקבל סטאטוס של CHNGE ולא לפעול כמלכ"ר.
 
כפי שידוע לנו, נעשות פעולות להסדרת הסוגיה בהיבט החוקי, אשר בוחן את העמידה בקריטריונים של תאגיד בנקאי במעין "כללי אצבע", וע"י כך פוגע לכאורה בחופש העיסוק של העמותות בעניין מתן הלוואות.

כפי הידוע לנו באופן אישי, כיום, רשם העמותות אינו נוקט בפעולות אכיפה כנגד עמותות אשר עוסקות במתן הלוואות, ואינו שולל להן את הזכות לקבל "אישור ניהול תקין",  במידה ומספר הפיקדונות שהעמותה קיבלה על מנת שישמשו אותה לפעילותה במתן הלוואות, אינו עולה על כמות של 30 מפקידים – זאת ללא התחשבות בסכומים אשר כל אחד מהם הפקיד לקופת העמותה לצורך מתן הלוואות ללא כוונות רווח.

 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --