המרכז לניהול עמותות


עדכון לגבי שינוי במדיניותו של רשם העמותות ביחס לעמותות המפעילות פעילות גמ"ח :


עדכון הציבור לגבי הוראה חדשה של רשם העמותות בדבר עמותות שמקורות המימון שלהם למתן הלוואות הינם מתרומות

 

כידוע, לפני כשנה, הועלתה הצעת חוק שעניינה הסדרת סוגיית הגמ"חים, בעיקר ביוזמת בנק ישראל. יוזמת החוק הגיעה, בעיקר כי בהסתכלותו של בנק ישראל על  פעילויות החסד של הגמ"חים כמנהג כל תפוצות ישראל מקדמא דנן, הן עומדות בניגוד לחוק הבנקאות. למעשה, בפועל, "הרוח הנושבת" כיום מבחינת המחוקק היא לכאורה, המתפרשת כחשודה בעבירות מס, מכיוון שההלוואות ניתנות גם בדולרים, והסכום המוחזר בשקלים גבוהה מהסכום שהתקבל (עשיית רווח חייב במס),  איסור על חוק הלבנת הון, או כאמור,  עבירה על חוק הבנקאות!
 
בעמותות המנהלות קופות גמ"ח למתן הלוואות לנזקקים קיים סיכוי סביר לשלילת הזכות לקבלת "אישור על ניהול תקין", וזאת יש להדגיש, כי ידועה העובדה שהלוואות  שניתנות בעמותות הללו, אינן ניתנות למטרות רווח,  ולמרות  העובדה המוכחת כי הן אינן נושאות ריבית ואף לא הפרשי הצמדה.
 
עיקר הבעיה נמצאת  בעמותות הפועלות בתחומים רחבים של גמילות חסדים באופן המאפשר לאנשים שונים להפקיד את כספיהם בקופת העמותה, על מנת שאלו ישמשו למתן הלוואות.
 
על פי הוראותיו של  חוק הבנקאות, כל גוף שמקבל פיקדונות ונותן הלוואות - עוסק בבנקאות!!! גמ"חים העוסקים בקבלת פיקדונות ומתן הלוואות ללא אישור מבנק ישראל - עוברים לכאורה על החוק, ומשכך הוא, עליו לקבל סטאטוס של CHNGE ולא לפעול כמלכ"ר.
 
כפי שידוע לנו, נעשות פעולות להסדרת הסוגיה בהיבט החוקי, אשר בוחן את העמידה בקריטריונים של תאגיד בנקאי במעין "כללי אצבע", וע"י כך פוגע לכאורה בחופש העיסוק של העמותות בעניין מתן הלוואות.

כפי הידוע לנו באופן אישי, כיום, רשם העמותות אינו נוקט בפעולות אכיפה כנגד עמותות אשר עוסקות במתן הלוואות, ואינו שולל להן את הזכות לקבל "אישור ניהול תקין",  במידה ומספר הפיקדונות שהעמותה קיבלה על מנת שישמשו אותה לפעילותה במתן הלוואות, אינו עולה על כמות של 30 מפקידים – זאת ללא התחשבות בסכומים אשר כל אחד מהם הפקיד לקופת העמותה לצורך מתן הלוואות ללא כוונות רווח.

 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--