המרכז לניהול עמותות

גופים ללא מטרות רווח בעידן החקיקה החדשה
 
ועדת הביקורת והמשטר התאגידי החדש, בעקבות תיקון מספר 6 לחוק החברות ותיקון מספר 10 לחוק העמותות.
 
השינויים בחוק החברות ובחוק העמותות בנוגע לגופים ללא מטרות רווח, נועדו בין היתר להסדיר את פעולתה של חברה הפועלת למטרות ציבוריות, למנוע ניצול לרעה בשל צורת ההתאגדות, להבטיח את קיום מטרות התאגיד ומימוש רצונותיהם של התורמים בהתאם ליעדיו למרות היעדר אינטרס כלכלי וכן להגביל שינוי מטרות שימנעו את הפיכתה של החברה או העמותה לחברה עסקית כולל הסדרת אופן פירוק עמותה או החל"צ והסדרת מעמדה מבחינת נכסיה בשעת הפירוק.
למעשה, תיקון 6 לחוק החברות ותיקון 10 לחוק העמותות נועד על מנת להטמיע מעין ממשל תאגידי אשר כולל בתוכו שילוב של מנגנוני פיקוח ובקרה. 
 
ועדת הביקורת במלכ"רים קיבלה נפח שונה בעקבות השינוי בחוק, כך, התעצם כוחה של ועדת הביקורת במלכ"רים כמו גם בתחומי אחריותה כגורם מבקר. בחוק החדש מפורטים בהרחבה בין היתר הנחיות לגבי דרכי כינונה של ועדת הביקורת, הגבלת פעילות חברי ועדת הביקורת, שכר לחברי ועדת הביקורת, סמכויותיה של ועדת הביקורת, נהלי העבודה בועדת הביקורת, קשר למשרות ביקורת נוספות, וכן הוראות מחמירות בחברה למול העמותה. 
התיקון בחוק הוא צעד תומך בכיוון של ייסוד והכלה של מוסד תאגידי משופר. 

חובת כינונה של ועדת הביקורת
בבקשה להקמת חברה לתועלת הציבור, מצורפת הצהרה מקדמית לחברי ועדת הביקורת הראשונים, מכוח סעיף 345 לחוק החברות.
כמו כן, חלה על חברה זו החובה למנות מבקר פנימי מכוח סעיף 345 ט´. 
בנוסף, מכוח סעיף 354 ב´ (1) (2) (ד´) מפרש החוק באופן חד משמעי סנקציות אשר רשאי הרשם להטיל על חברה שלא נהגה כן. 
 
דרכי כינונה של ועדת הביקורת
מתבצעים בעזרת מינוי ע"י האסיפה הכללית, בניגוד לחברה רגילה אין אפשרות להחליף את הועדה בגוף חיצוני כל שהוא, כך שאפשר שהחברים בוועדה לא יהיו רק חברים בגוף אלא גם אחרים. נושא משרה בחברה הינו דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים, ראשי משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
 
כל כללי המנהל שחלים על עמותות- חלים גם כן על חברות לתועלת הציבור.

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --