המרכז לניהול עמותות

מנהל עמותה !
לא מצליח לגייס מספיק תרומות לעמותה שלך ?

מהו הנוהל לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ"י סעיף 46 לפקודת המיסים ?


כידוע לכל, עמותות אשר יש להן אישור הכרה כמוסד ציבורי, מצליחות ברוב המקרים לקבל יותר תרומות, מהסיבה הפשוטה והיא , שהתורם מצליח לקבל  זיכוי מס בגובה של 35% מגובה התרומה שנתן לעמותה. מאמר זה ירחיב בנושא מי הם הזכאים לקבלת החזר מס בגין תרומות אלו ?

ובכן, ככלל, המקור הנורמטיבי לשאלה חשובה זו טמון בהוראת ביצוע מס´ 3/2001 – שומה, מקצועית, משפטית. מאמר זה יעסוק בחלק מהסוגיות העולות לגבי קבלת זיכוי בגין תרומה.

בעניין זה עלו שאלות רבות כגון, עד איזה גובה סכום תרומה מותר לתרום, מה עם תרומות של סחורה או שירותים בשווי כסף, וכן הלאה.

תקרת הזיכוי:
על פי פקודת המיסים, אדם אשר תרם בשנת 2000 והלאה זכאי לקבל זיכוי מס בגובה שאינו עולה על 35% מגובה תרומתו, ואשר גובה תרומתו אינו נמוך מ340 ₪ ולא יותר מתקרת סכום של 2.000.000 ₪ , אך בשום מקרה לא יותר מ 30% מההכנסה החייבת, על פי הסכום הנמוך.

סכום תרומה אשר אינו עולה על התקרה המותרת לזיכוי בשנת המס בה נתרם, ואינו עולה על התקרה בשקלים הקבועה בסעיף 46 לפקודת המיסים, יועבר לשנת המס העוקבת, ויזוכה ממס בשלוש השנים הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס, כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי, המותרת באותה שנת מס.   

דרכים לגיוס תרומות :
גיוס תרומות נעשה בדרכים שונות, כאשר התרומה המתקבלת היא בכסף או בשווה כסף. מהם אם כן הדרכים להתרת זיכוי מס בגין תרומה ?

 • הפקדה ישירה בחשבון הבנק או באמצעות הוראת קבע או חיוב.
 • באמצעות כרטיס אשראי.
 •  גיוס תרומות באמצעות מתרימים מדלת לדלת.
 •  גיוס תרומות תוך עריכת אירועים, כגון: ארוחת ערב, אירועי תרבות, מכירות פומביות של חפצי ערך ואמנות.
 • גיוס כספים באמצעות עריכת הגרלות (לעריכת הגרלות בעמותה יש לקבל אישור מיוחד בטרם ביצוע ההגרלה).

יש לציין כי במקרה של זיכוי מס, להבדיל מציון תרומות מעל סכום של 20.000 ₪ במאזן העמותה, יש לציין בקבלה המוגשת לצורך קבלת החזר מס את פרטיו המלאים של התורם וכן  פרטי המוסד שקיבל את התרומה.

כאשר כנגד תשלום מתקבלת תמורה, אין התשלום מהווה תרומה ויש להוציא קבלה נפרדת רגילה שבגינה לא יינתן זיכוי ממס. כאשר מדובר בתשלום מעורב, שחלקו בגין תרומה וחלקו בגין שרות או נכס, תוצאנה שתי קבלות נפרדות.

להלן, רשימה חלקית  של הכללים להתרת או אי התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי מוכר לעניין תרומות:

במקרים הבאים לא יותר זיכוי:

לא יותר זיכוי אם לא הוגשה לפקיד השומה קבלה מקורית, המוסד שקיבל את התרומה אינו מופיע כמוסד מוכר במרשמי המחשב,  במקרה של תרומה בעילום שם לא יותר זיכוי בגין קבלה על תרומה, למרות האמור, תרומות בסכומים קטנים בסכום כולל שאינו עולה על 400 ש"ח יותר בזיכוי, בתנאי שסכום התרומה מודפס מראש בקבלה. קבלה הנושאת שם אחר משמו של הנישום שתובע את הזיכוי ממס, אלא אם הקבלה נושאת פרטי זיהוי של בן/בת זוגו או ילדו עד גיל 18. קבלה הנושאת את שם התאגיד כתורם לא תותר בתיק מנהל החברה או בעל מניות בה. העדר פרטי המוסד הציבורי על הקבלה לא יותר זיכוי בגין קבלה שאינה נושאת את פרטי המוסד הציבורי


כפי שנאמר והודגש, מאמר זה כולל רשימה חלקית בלבד של הנושאים.
מכיוון שהדבר חשוב, בקרוב יצא משרדנו "המרכז לניהול עמותות" בהרצאה אשר בה ילמדו שני נושאים עיקריים בעניין ההכרה כמוסד ציבורי. הראשון הוא איך מקבלים אישור כזה בקלות, והשני הוא מי זכאי להחזרי המס. 

 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --