המרכז לניהול עמותות

אישור ניהול תקין ואישורי ניהול ספרים
הדרכה מסודרת בדבר הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין ואישורי ניהול ספרים לעמותה:
לאחרונה הופתעו עמותות רבות לגלות כי אין להם פתאום אישור ניהול ספרים, למרות שהיה להם כל השנים.
מה התחדש?


בימים אלו, מקבלות עמותות דרישת מסמכים מרשות התאגידים על מנת לחדש להן את אישור ניהול תקין.
בנוסף לאישור ניהול תקין נדרשת מהעמותה מן המניין, להמציא אישור על ניהול ספרים ועל ניכוי מס במקור.

לאחרונה היחידה בראשות המיסים אשר מנפיקה את אישורי ניהול ספרים, החליטה להגביר את האכיפה ולהפסיק להתעלם מכל מיני הערות  אשר כתובות בתיקי העמותות השונות, ומכיוון שכך מחשבי רשות המיסים תוכנתו לעצור את תוקף אישורי ניהול ספרים במידה וקיימים בתיקי העמותות ליקויים כגון חוסר התאמה בין דוחות 102 לבין דוח 126, קנסות בגין הגשות מאוחרות של דוח 102, קנסות שומה, או כל מיני בעיות כאלה ואחרות.

בעיות אלו, אשר בעבר התעלמו מהן, כרגע גורמות לעמותות לקבל אישור ניכוי מס במקור עם הגשת מאזן מבוקר לשנת 2011 בצירוף טופס 1215, אך לעומת זאת אישור ניהול ספרים לא תקבלנה העמותות עד להמצאת אישור מתחנת הניכויים המקומית, על כך שאין לה מניעה להנפיק אישור ניהול ספרים עבור העמותה.

במקביל כפי שידוע, מחלקת אישור ניהול תקין של רשות התאגידים, רשם העמותות, פרסמה הוראות ודרישת מסמכים לעמותות השונות אשר עליהן להמציא עד ליום ה30.6 שנה זו, על מנת לקבל בזמן אישור ניהול תקין לשנת 2013.  מבין המסמכים אשר על העמותה להגיש, בנוסף לטפסי הלוואי לבקשה, זה דו"ח מילולי מפורט, ארוך ומייגע אשר מופיע באתר הרשם וניתן להורידו באופן מקוון, כאשר תכליתו הראויה של טופס זה היא לחזר אחר ניסוחים דקים של חברי העמותה בדבר פעילותה ולבחון האם פעילותה עומדת בהגדרות החוק או לא. בנוגע למשפט זה, ניתן לומר כי אנשי הרשם נותנים פרשנות לסיטואציות השונות כמיטב הבנתם ובמידה והם מעירים לעמותה מן הראוי לענות באופן ענייני וללא התנגחות עם הרשם, משתי סיבות עיקריות, והן:
1. זכותו של הרשם לומר את דבריו, על מנת לדאוג לאינטרס המדינה ולשמש כרגולטור בסקטור העמותות.
2. התנגחות עם הרשם והתנגדות לדרישותיו, תוביל באופן מיידי להסרת אישור ניהול תקין ואף במקרים מסוימים תוביל לחקירות ולהפעלת סנקציות משפטיות ואף כלכליות הכול בהתאם לנסיבות.

משרדנו, מתמחה בכל הדקויות הקיימות בעולם העמותות ומומחה בסידור בעיות אף קשות ככל שקיימות, או מניעת נזקים אשר עתידים להתרחש בעתיד, ועל כן מומלץ לפנות למשרדנו למספר: 1599501888
ולבקש שיחת ייעוץ ללא התחייבות.
 
 

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--