עסקאות העמותה עם צד ג´ | ניהול עמותה

עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות

מהן עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות? ממה צריך להיזהר כאשר מבצעים אותן,
ומה החובה מצד הרשויות בביצוע עסקאות מעין אלו?

לשאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

פעמים רבות אנו נתקלים בבעיות שעולות לגבי עסקאות של עמותות עם צד ג´ – הכוונה לגופים נוספים , ספקים או כל מיני נותני שירותים אחרים.

אז מהם גופים קשורים? למעשה ההגדרה של "גופים קשורים" מופיעה בגילוי דעת 69 (5) של מועצת רואי החשבון, שם כתובים מהם הקריטריונים של תאגידים קשורים, מי הם בעלי השליטה בתאגידים אלו, איזה חלק בתאגיד אחד מחזיק התאגיד השני אשר הופך את התאגידים ל"קשורים" על פי הגדרות אלו.

האינטראקציה בין התאגידים הללו, חייבת לעמוד בכל אמות המידה הציבוריות אשר אנו מכירים ויודעים, ואשר תמנע מצב של ניגוד עניינים, שימוש בלתי חוקי בנכסי העמותה, עמידה בכל אמות המידה אשר קבענו לעצמנו על מנת לא להגיע למצב של ניגוד אינטרסים, עבירה על חוקי מס שונים וכן הלאה.
בכל מקרה לגופו, אולם הדבר הנכון שיש לעשות זה להתייעץ לפני עם בעל המקצוע המלווה את העמותה, מומלץ לקבל ממנו חוות דעת בכתב, בין היתר בגלל שבעתיד – כאשר יש סיכוי סביר כי תתגלה בעיה במסגרת הפעילות שנעשתה יהיה לוועד המנהל וועדת הביקורת של העמותה אפשרות להסביר את אופן פעולתם.
 
בכל אופן, פעילות עם תאגידים מקושרים, ובכלל זה כל צד ג´, חייבת להיעשות בכפיפות לחוק המכרזים, כפי שראוי למוסד ציבורי לעשות, חייב להיות פרוטוקול החלטה של ועדת המכרזים של העמותה עם ניירת עבודה והצעות מחיר שהתקבלו, וכמו כן החלטתם המנומקת והמלצתם לגבי המשך קבלת ההחלטה מצד ועדת הביקורת והוועד המנהל של העמותה.
 
זכרו, אחריות נושאי המשרה בעמותה, מחייבת פעילות בקנה מידה ברור, תוך כדי התנהלות בעלת אופי ציבורי ולא פרטי, אשר מתועד בתיעוד שקוף והולם.   
 
    
                       לפרטים פנו אלינו>>

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--