רשם העמותות | יחידת רשם העמותות

רשם העמותות

רשם העמותות, הינו רגולטור ברשות התאגידים, אשר אחראי על הטלת רגולציה,
כלומר פיקוח על פעולת תאגידים הרשומים בישראל תחת הקטגוריה של עמותות.
רשם העמותות פועל מכוח חוק העמותות אשר פורסם בשנת 1980.

לשאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

מהי עמותה?

עמותה הינה תאגיד הרשום בפנקס העמותות, והנמצא תחת אחריות ורגולציה של רשם העמותות. לרוב פועלות עמותות בעיקר במגזר הציבורי. מקובל לשייך עמותות למגזר השלישי, אשר כולל בין היתר גם חברה לתועלת הציבור. אך זאת האחרונה נמצאת תחת כנפיו של רשם החברות, ונדרשת להתנהל על פי הוראותיו ועל פי חוק החברות.

רשם העמותות

יחידת רשם העמותות, שוכנת כיום בבנייני התאומים ברחוב כנפי נשרים 15 בירושלים - מפה. יחידה זו מחולקת לשתי חטיבות עיקריות:

מחלקת רישום עמותות

המחלקה האחת של רשם העמותות, הינה מחלקת רישום עמותות, העוסקת בעיקר ברישום עמותות חדשות, אך היא גם אחראית על שינויים במטרות ושינויים בשם של עמותות.

מחלקת פיקוח ובקרה

המחלקה השנייה של רשם העמותות, מחלקת פיקוח ובקרה, מחולקת לארבע תתי מחלקות:
• מחלקת ניהול תקין
• מחלקת תלונות וחקירות
• מחלקת תוכניות הבראה
• מחלקת פירוק ומחיקה.

מחלקת האם פיקוח ובקרה, עוסקת בעיקר במעקב ופיקוח על פעילות העמותות, ניהול נכסיהן, אופן קבלת ההחלטות בעמותות אלו, וכן הלאה, באמצעות תתי המחלקות שלכל אחת מהן תפקיד ספציפי. מחלקת ניהול תקין זו מנפיקה מפעם לפעם חוברת אישור ניהול תקין, בה מפרסם רשם העמותות את פרשנותו ביחס למה שהוא מכנה "ניהול תקין". מחלקת תלונות וחקירות – בוחנת תלונות שמתקבלות לגבי עמותות ומחליטה על פי הנסיבות מה יהיה אופן המשך הטיפול בתלונות אלו. מחלקת תוכניות הבראה, מבקרת תוכניות הבראה של עמותות אשר נקלעו לחובות, או לעודפים גדולים, ודואגת לניהול כספים נכון בשני המקרים, ולבסוף מחלקת פירוק ומחיקה אשר תפקידה למחוק עמותות הן מרצון ע"י קבלת החלטה באסיפה הכללית של העמותה, והן מכוח העילות הקבועות בחוק לפירוק באמצעות החלטת רשם העמותות או בית המשפט.

לרשם העמותות קיימת אפשרות חוקית לאכוף את החלטותיו, כאשר החלטותיו אופי שיפוטי..  
    
                       לפרטים פנו אליינו>>

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--