המרכז לניהול עמותות

חלוקת מלגות על ידי עמותות
כיצד ניתן לחלק מלגות כחלק מפעילות העמותה באופן חוקי? ומהי הדרך הנכונה לחלוקת מלגות בגוף ציבורי?

לשאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

פעמים רבות, דווקא למפרע ולאחר ביצוע עולה השאלה האם עמדנו בכללי חוק העמותות ובדרישות רשם העמותות לחלוקה נכונה של מלגות בעמותה. לעיתים רבות מתגלה כי האופן בו חולקו מלגות היה לקוי, והדבר מסב לעמותה נזקים לטווח ארוך, גם הרבה זמן לאחר שכבר הסתיימה חלוקת המלגה.

מה היא – אם כן הדרך הנכונה לחלוקת מלגות, מה אסור לעשות ומה גובה המלגה המותרת לחלוקה?

כפוף למטרות העמותה
ראשית נתחיל בכך, שעמותה יכולה לחלק מלגות רק אם במטרותיה מצוינת מטרה כגון מתן מלגות לתלמידים או כולל אברכים וכן הלאה. אין ולא תהיה אפשרות לתשלום מלגות באופן מותר בדרך אחרת כל שהיא. נקודה זו מודגשת בתחילה בעיקר בשל העובדה כי פעילות רק במסגרת המטרות המאושרות של העמותה הינה חיונית, חשובה ואף קריטית.

גובה מלגה סביר
לאחר שצלחנו את מטרות העמותה, והתברר כי לעמותה מותר לחלק מלגות מכוח המטרות המאושרות שלה, נתמקד בגובה המלגה. ראשית חייב להקפיד כי גובה המלגה לא יעבור את שכר המינימום, הסיבה לכך היא שהדבר יכול להתפרש בנקל כמשכורת "סמויה" שמשולמת בצורת מלגה כדי לחסוך במיסים או כדי להתגבר על בעיה אחרת.
מלגה עד סך של כ- 3500 ₪ לחודש נחשבת כיום לסבירה. יש לציין כי קיימים גופים אשר משלמים מלגות מעל הגובה הזה, אך צריך להסדיר את העניין באופן חוקי. רצוי להתייעץ על כך עם רואה החשבון של העמותה, בטרם עת, ולא רק לאחר שניתנה המלגה. כל תיקון או אישור ייעשה במסגרת נסיבות המקרה הספציפי.

קביעת נוהל לחלוקת מלגות

על העמותה לקבוע בנהליה נוהל מסודר לחלוקת מלגות. המלגות חייבות להיות מחולקות רק על פי הנוהל לחלוקת מלגות אשר אושר מבעוד יום ע"י האסיפה הכללית של העמותה.

רישום ומעקב אחר חלוקת המלגה
יש לנהל רישום שעות מסודר, או לחלק את המלגות עפ"י קריטריונים קבועים מראש ולא על סמך תחושות בטן.
רצוי לקבוע ועדה שיואצלו לה סמכויות האסיפה הכללית בעניין חלוקת המלגות. במסגרת תפקידה תצטרך הוועדה לפקח על חלוקת המלגות בעמותה.
על וועדה זו  להתכנס מידי חודש או מידי תקופה ולבחון את חלוקת המלגות על פי הנהלים. בסיום בחינת הזכאות הספציפית של אדם מסוים לקבלת מלגה, תורה הוועדה לחברי הוועד המנהל של העמותה מי זכאי לקבל את המלגה ומה סכומה.

מלגה משולמת לבעליה בלבד

מלגות חייבות להיות משולמות ע"י שיק "למוטב בלבד" למקבל המלגה בלבד. אם מקבל המלגה אינו יכול לקבל שיק למוטב בלבד מסיבה כל שהיא, הוא יכול לקבל את השיק "למוטב בלבד" ללא סימון "קרוס", או לקבלו על שם מישהו אחר, לאחר שהצהיר על כך בכתב ונימק די הצורך מדוע אין הוא יכול לקבל שיק על שמו. על העמותה להצמיד הצהרה זו לפירוט התשלום שבוצע למקבל המלגה.

רישום מלגות בהנהלת חשבונות
 
בהנהלת החשבונות של העמותה תנוהל כרטסת נפרדת עבור כל מקבל מלגה ובה יפורטו תשלומי המלגות באופן נפרד מתשלומים אחרים שקיבל אותו אדם.
מלבד זאת, חשוב להדגיש קיים איסור מוחלט על חלוקה מקבילה של מלגה ומשכורת לאותו אדם.
בכל ספק או שאלה בנוגע לחלוקת מלגות בעמותה מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בטרם החלוקה על מנת שלא לבצע טעויות שייסבו נזקים רבים לעמותה.

לפרטים נוספים ושאלות פנו אלינו>>

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --