ניהול עמותות | החזר הוצאות העמותה

החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 על פי הוראות החוק, רשאית עמותה לשלם לחבר ועד, או ליושב ראש ועד העמותה את הוצאות הנסיעה שלו בישראל או החזר הוצאות הנסיעה והשהייה שלו מחוץ לישראל, זאת בהנחה שנסיעות אלו נעשו לצורך פעילותו של חבר הועד לקידום מטרותיה הציבוריות המאושרות של העמותה. כיצד נוכל לבצע את החזרי ההוצאות הללו באופן נכון וחוקי?

לשאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

כפי שאנו יודעים, החזר הוצאות הקשורות לקידום מטרות העמותה, הינן בנוסף לגמול עבור השתתפות בישיבות וועד מנהל, על פי התיקון לחוק העמותות ועל פי הנחיית רשם העמותות ובנוסף להחזר הוצאות לחברי וועד, או לחילופין, גמול שנתי ליו"ר הוועד, כפי שמפורסם בחוברת אישור ניהול תקין עבור עמותה בה אין מנכ"ל מכהן בשכר.

החזרי הוצאות מותרים רק בהתקיים התנאים הבאים:
• חברי הוועד המנהל של העמותה החליטו מראש על ביצוע נסיעה זו.
• החזר ההוצאה קיבל את אישורה של וועדת הביקורת של העמותה, בהתחשב באופי הפעילות הנמצאת במסגרת תחומי תפקידו של חבר הוועד או היו"ר.
• הנסיעה עתידה להתבצע עבור העמותה ובשמה.
• על ביצוע התשלום להיות מאושר ע"י חברי הוועד המנהל עם ביצועו, או בטרם בוצע, אך לא לאחר שבוצע.
• גובה ההוצאה חייב להיות בגדרי הסבירות, בהתחשב בנסיבות העניין ובהתחשב בהחזר ההוצאות המקובל בשירות המדינה (זהו רף ציבורי סביר ומקובל, אשר נותן מדד לסבירות).
• ההוצאה נדרשת לצורך ביצוע פעילות העמותה האמורה במישרין.

ווידוא ביצוע תקין של החזרי הוצאות:
מתפקידה של האסיפה הכללית של העמותה לקבוע מדיניות, כללים ונהלים לעניין זה, לכל הפחות אחת לשנה. מתפקידו ומחובתו של חבר הוועד המנהל, או יושב ראש הוועד המנהל של העמותה להעביר דיווח, בהקדם האפשרי על פי נסיבות העניין, לוועדת הביקורת ולוועד המנהל של העמותה, מה היו תוצאות הפעילות האמורה עבור העמותה שבגינה נדרש ביצוע ההוצאה האמורה, על מנת ליצור שקיפות כספית מלאה, ככל הניתן בזמן אמת לגבי אופן השימוש והיעילות של הכספים שהוצאו לטובת עניין זה.

מחובתו של הועד המנהל של העמותה לדווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו ועל תוצאות הפעילות, בין היתר על מנת שהאסיפה הכללית תוכל לגבש לעצמה מדיניות לגבי אישור הוצאות מעין אלו בהמשך הדרך.

בנוסף, יש לציין כי על פי הוראות החוק, בעמותה שמחזורה הכספי עולה על 100 מיליון ₪, ניתן לאשר, לצורך קידום מטרות העמותה ועל פי המנגנון האמור לעיל, גם הוצאות מסוג אחר שאינן הוצאות נסיעה .כך גם בעמותות בעלות מחזור כספי נמוך יותר, אם אינן משלמות גמול כלל.

   


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --