קבלת תרומות | ניהול עמותות

קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
קבלת תרומות לעמותה נבדקת בקפידה בביקורת עומק. כיצד תוכל כמנהל עמותה לקבל תרומות באופן תקין? מה תעשה כאשר תורם מבקש להישאר אלמוני? כיצד תרשום נכון תרומה בגובה של יותר מ- 20,000 ₪ מתורם אלמוני במאזן העמותה?

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

לא פעם אנו עדים לכל מיני בעיות סביב תרומות לעמותות. אחת הבולטות שבהן היא ההתנגשות עם החובה לשקיפות, והתקנה המורה על רישום ספציפי של תרומה מעל לגובה של 20,000 ₪, ומה ניתן לעשות כשאדם מבקש לתרום לעמותה בעילום שם? בעייה זו עולה פעם אחר פעם ועלולה לעורר חשדות אצל מבצעי הביקורת בעמותה בכל הקשור לניהול הספרים ורישומי התרומות במאזן העמותה.

מה חשוב לעשות על מנת לבצע רישום תרומות במאזן העמותה בכלל, ורישום תרומות בעילום שם בפרט ?

• ראשית, העמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בו את כל הנכסים (לרבות כספים) אשר קיבלה כתרומה או כמתנה. חייבים להקפיד על רישום שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל וכן מועד  קבלתו.

• פנקס התרומות הפנימי חייב להיות גלוי ופתוח לעיון חברי הוועד המנהל, בודקים מטעם רשם העמותות, נציבות רשות המיסים וגופים אחרים אשר הואצלה עליהם סמכות לבדוק את מסמכי העמותה.

• עמותה רשאית שלא לרשום בדו"ח הכספי שלה שם של תורם אשר ביקש לתרום בעילום שם אם סכום התרומה אינו עולה על הסכום המירבי אשר קבע השר, דבר שנבדק בקפדנות בביקורת עומק. במקרה של חריגה מהקבוע בתקנות נדרש אישורו המיוחד של רשם העמותות שלא לציין את שם התורם על פי הליכים ונהלים אשר קבע השר.

• נכון להיום, הסכום המרבי שנקבע בתקנות לרישום תרומה ללא ציון שם התורם הוא 20,000 ₪ לשנה.

• לרשם העמותות ניתנה סמכות ייחודית לתת לעמותה פטור מציון שם של תורם, למרות שסכום תרומתו הינו מעל 20,000 ₪ לשנה, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

• על מנת לקבל את אישורו של רשם העמותות נדרשת עמותה להגיש בקשה מיוחדת ומנומקת בכתב, ובה מפורטים: שם התורם, מספר זהותו, מענו, סכום התרומה, ונימוק הולם לפיו נדרש חיסיון שמו.

   


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --