קבלת תרומות | ניהול עמותות

קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
קבלת תרומות לעמותה נבדקת בקפידה בביקורת עומק. כיצד תוכל כמנהל עמותה לקבל תרומות באופן תקין? מה תעשה כאשר תורם מבקש להישאר אלמוני? כיצד תרשום נכון תרומה בגובה של יותר מ- 20,000 ₪ מתורם אלמוני במאזן העמותה?

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

לא פעם אנו עדים לכל מיני בעיות סביב תרומות לעמותות. אחת הבולטות שבהן היא ההתנגשות עם החובה לשקיפות, והתקנה המורה על רישום ספציפי של תרומה מעל לגובה של 20,000 ₪, ומה ניתן לעשות כשאדם מבקש לתרום לעמותה בעילום שם? בעייה זו עולה פעם אחר פעם ועלולה לעורר חשדות אצל מבצעי הביקורת בעמותה בכל הקשור לניהול הספרים ורישומי התרומות במאזן העמותה.

מה חשוב לעשות על מנת לבצע רישום תרומות במאזן העמותה בכלל, ורישום תרומות בעילום שם בפרט ?

• ראשית, העמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בו את כל הנכסים (לרבות כספים) אשר קיבלה כתרומה או כמתנה. חייבים להקפיד על רישום שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל וכן מועד  קבלתו.

• פנקס התרומות הפנימי חייב להיות גלוי ופתוח לעיון חברי הוועד המנהל, בודקים מטעם רשם העמותות, נציבות רשות המיסים וגופים אחרים אשר הואצלה עליהם סמכות לבדוק את מסמכי העמותה.

• עמותה רשאית שלא לרשום בדו"ח הכספי שלה שם של תורם אשר ביקש לתרום בעילום שם אם סכום התרומה אינו עולה על הסכום המירבי אשר קבע השר, דבר שנבדק בקפדנות בביקורת עומק. במקרה של חריגה מהקבוע בתקנות נדרש אישורו המיוחד של רשם העמותות שלא לציין את שם התורם על פי הליכים ונהלים אשר קבע השר.

• נכון להיום, הסכום המרבי שנקבע בתקנות לרישום תרומה ללא ציון שם התורם הוא 20,000 ₪ לשנה.

• לרשם העמותות ניתנה סמכות ייחודית לתת לעמותה פטור מציון שם של תורם, למרות שסכום תרומתו הינו מעל 20,000 ₪ לשנה, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

• על מנת לקבל את אישורו של רשם העמותות נדרשת עמותה להגיש בקשה מיוחדת ומנומקת בכתב, ובה מפורטים: שם התורם, מספר זהותו, מענו, סכום התרומה, ונימוק הולם לפיו נדרש חיסיון שמו.

   


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--