העברת כספים או נכסים בין העמותות

העברת כספים או נכסים בין עמותות
העברת כספים בין עמותה לעמותה לצורך מתן הלוואות, או לצורכי שימוש שוטף והעברת נכסים בין עמותות הינו דבר אסור. מהם בכל זאת האפשרויות העומדות בפני עמותה הרוצה לבצע העברת כספים לעמותה אחרת?

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

העברת כספים  או נכסים בין עמותה אחת לחברתה – הינה אחת מהפעולות אשר נבדקות ביסודיות רבה בשעת ביקורת. אולם לעיתים עולה צורך לבצע העברת כספים או נכסים בין העמותות, לצורך הלוואה. מה ניתן לעשות כדי שהעברת הכספים בין העמותה לעמותה אחרת תעמוד במגבלות החוק ועל מה עליכם להקפיד כדי שהעברת הכספים לעמותה אחרת תהיה תקינה? כדי לעמוד בכללי המנהל התקין, ולוודא שהעברת הכספים מתוך העמותה נעשית על פי חוק, חשוב להקפיד על מספר כללים בסיסיים:
 
• ראשית צריך לבחון האם ניתן לראות בהעברה שמתבצעת כי היא מתיישבת באופן סביר עם נוסח מטרותיה הרשומות של העמותה אשר אליה צריכים להיות מועברים הכספים.

• הכספים או הנכסים אשר נשואי ההעברה בין עמותה לעמותה, צריכים להיות מועברים לתאגיד עם מטרות דומות.

• התאגיד מקבל העברת הכספים אינו כמובן תאגיד שפועל למטרות רווח, ואינו רשאי לחלק את הרווחים לגורמים פרטיים, גם בשעת פירוק.

• על העמותה המעבירה ליידע מבעוד יום את התורמים על העובדה כי היא עומדת להעביר את נכסיה לעמותה אחרת.

• במצב בו מועבר נכס אשר יש בו כדי להשפיע באופן מהותי על פעילות העמותה, יובא הדבר לאישור האסיפה הכללית לפני ביצוע ההעברה. בכל מקרה אחר מספיקה החלטה של הועד המנהל של העמותה המעבירה.

• העמותה המעבירה תקיים פיקוח סביר על השימוש בנכסים שהועברו.

• התאגיד המקבל מחזיק באישור ניהול תקין תקף.

• הן העמותה המעבירה והן העמותה המקבלת  חייבות לתת שקיפות לפעולות מעין אלו באופן ברור ובולט בדוחות המילוליים שלהן.

• יתקיים הסכם הלוואה בין שתי העמותות אשר יכלול הסכם הלוואה תנאי ריבית, ביטחונות ומועדי פירעון.

• יוסדרו ביטחונות סבירים לצורך ביצוע הפעולה.

• כללים אלו אינם מבטלים את כללי החשב בכללי בכל הנוגע להעברת כספים בין עמותות במקרה שהעמותות נתמכות ע"י המדינה, וכן על עמותות שיש להם 46. עמותות אלו צריכות לפעול על פי הוראות רשות המיסים בעניין.

   


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --