העברת כספים או נכסים בין העמותות

העברת כספים או נכסים בין עמותות
העברת כספים בין עמותה לעמותה לצורך מתן הלוואות, או לצורכי שימוש שוטף והעברת נכסים בין עמותות הינו דבר אסור. מהם בכל זאת האפשרויות העומדות בפני עמותה הרוצה לבצע העברת כספים לעמותה אחרת?

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

העברת כספים  או נכסים בין עמותה אחת לחברתה – הינה אחת מהפעולות אשר נבדקות ביסודיות רבה בשעת ביקורת. אולם לעיתים עולה צורך לבצע העברת כספים או נכסים בין העמותות, לצורך הלוואה. מה ניתן לעשות כדי שהעברת הכספים בין העמותה לעמותה אחרת תעמוד במגבלות החוק ועל מה עליכם להקפיד כדי שהעברת הכספים לעמותה אחרת תהיה תקינה? כדי לעמוד בכללי המנהל התקין, ולוודא שהעברת הכספים מתוך העמותה נעשית על פי חוק, חשוב להקפיד על מספר כללים בסיסיים:
 
• ראשית צריך לבחון האם ניתן לראות בהעברה שמתבצעת כי היא מתיישבת באופן סביר עם נוסח מטרותיה הרשומות של העמותה אשר אליה צריכים להיות מועברים הכספים.

• הכספים או הנכסים אשר נשואי ההעברה בין עמותה לעמותה, צריכים להיות מועברים לתאגיד עם מטרות דומות.

• התאגיד מקבל העברת הכספים אינו כמובן תאגיד שפועל למטרות רווח, ואינו רשאי לחלק את הרווחים לגורמים פרטיים, גם בשעת פירוק.

• על העמותה המעבירה ליידע מבעוד יום את התורמים על העובדה כי היא עומדת להעביר את נכסיה לעמותה אחרת.

• במצב בו מועבר נכס אשר יש בו כדי להשפיע באופן מהותי על פעילות העמותה, יובא הדבר לאישור האסיפה הכללית לפני ביצוע ההעברה. בכל מקרה אחר מספיקה החלטה של הועד המנהל של העמותה המעבירה.

• העמותה המעבירה תקיים פיקוח סביר על השימוש בנכסים שהועברו.

• התאגיד המקבל מחזיק באישור ניהול תקין תקף.

• הן העמותה המעבירה והן העמותה המקבלת  חייבות לתת שקיפות לפעולות מעין אלו באופן ברור ובולט בדוחות המילוליים שלהן.

• יתקיים הסכם הלוואה בין שתי העמותות אשר יכלול הסכם הלוואה תנאי ריבית, ביטחונות ומועדי פירעון.

• יוסדרו ביטחונות סבירים לצורך ביצוע הפעולה.

• כללים אלו אינם מבטלים את כללי החשב בכללי בכל הנוגע להעברת כספים בין עמותות במקרה שהעמותות נתמכות ע"י המדינה, וכן על עמותות שיש להם 46. עמותות אלו צריכות לפעול על פי הוראות רשות המיסים בעניין.

   


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--