החזר תקציב העמותה | תקציבי ממשלה

החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
עמותות רבות נדרשות להשיב תקציבים שקיבלו מגופים מתקצבים שונים. לעיתים תידרש עמותה להחזיר תקציבים אף של מספר שנים אחרונות. מתי תידרש עמותה להשיב תקציבים, ומה ניתן לעשות על מנת למנוע מעמותה ומנהליה להגיע למצב בו היא נדרשת להחזיר כסף רב, ולעיתים אף מיליוני שקלים למשרד החשב הכללי?

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

משרד החשב הכללי של משרד האוצר, הוא המשרד אשר משמש כ"רגולטור" (אחראי על בקרת ביצוע על פי החוק) מטעם המדינה על כספים אשר מועברים למתקצבים ממשרדי הממשלה השונים. כחלק מסמכויותיו וחובותיו של משרד החשב הכללי (חשכ"ל), עליו לערוך ביקורות על הגופים המתוקצבים, קרי עמותות וגופים ציבוריים שונים, על מנת לוודא כי הם אכן השתמשו בכספי התמיכה לצורך תכליתם הראויה ולמטרה שלשמה ניתנו לעמותה.

החשב הכללי בודק כי אין חלוקת רווחים גלויה או סמויה בעמותה, אין חשד לעבירה על חוק איסור הלבנת הון, ובכלל שהעמותה דבקה בכללי המינהל התקין הנדרשים ע"י רשם העמותות באמצעות חוברת ניהול תקין. באמצעות רגולציה זו מקשים משרדי רשם העמותות והחשב הכללי על ביצוע מעילות בכספי העמותה.
בבוא העת תיבדק גם כן היציבות הפיננסית של העמותה, שכן פעמים רבות הועברו כספי תמיכה או תקציבים לעמותות, ואילו הן, בעקבות חובות, או קשיים תזרימיים, לא העבירו הלאה את הכספים ליעדם, למשל לא שילמו שכר לעובדים.

בכל אופן, במצב בו קיימים ליקויים בתפקוד העמותה, תידרש העמותה להשיב את אשר קיבלה ככל שמבצע הביקורת המליץ כן. חשוב לדעת כי בחינה מוקדמת של מצבה של העמותה, והתאמת צרכי העמותה לדרישות משרד החשב הכללי, יפחיתו במידה ניכרת את האפשרות להיכשל בביקורת החשכ"ל וקבלת דרישה להחזר תקציבים.

ליווי בביקורת החשב הכללי וטיפול מבעוד יום, כלומר לפחות עם קבלת הזימון לביקורת, יפחית במידה ניכרת את הנזקים שאליהם עלולה להיקלע העמותה.

גם במצב בו נגרם כבר נזק והתקבלה דרישה במשרדי העמותה להשיב כספים, ניתן להגיע להסדרים שימנעו קריסה מוחלטת של העמותה.  

בכל מקרה, עמותה אשר ממומנת מתקציבי ממשלה נדרשת להקפיד על שקיפות מרבית בכל הנוגע להתנהלות, ולשימוש בכספי התקציבים, וזאת במחשבה מראש כי קרוב לוודאי שהדברים יבחנו ויבדקו בטווח השנים הקרובות .    

   


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--