עמותות | אמצעי תשלום בעמותה | כרטיס אשראי

שימוש באמצעי תשלום בעמותה

 בימים אלו ממש, נדרשות העמותות ע"י רשם העמותות להגיש את המסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנה הבאה. מהן דרישות הרשם לקבלת אישור ניהול תקין וממה יש להיזהר בבואנו למסור את המסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין? 

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

פעמים רבות, אנו נתקלים במצבים בהם יש צורך לשלם דבר מה עבור העמותה, אך אין שיק מוכן ,זמין וחתום ע"י לפחות שני מורשי חתימה כנדרש. כרטיס אשראי היה מסייע מאוד במצבים אלו. מה ניתן לעשות במצבים אלו, וכיצד ניתן לעשות שימוש בכרטיס אשראי בשם העמותה ללא שתחשבו כעוברים על החוק ?

בעבר, תופעת תשלום של אנשי העמותה, ודרישת החזר כספי בגין שימוש בכרטיס אשראי אישי הייתה מחייבת  את אישור האסיפה הכללית אשר היו מאשרים קבלת החזר לחבר ועד שעשה שימוש בכרטיס האשראי שלו. מכיוון שאנו חיים בתקופה בה החיים ללא כרטיסי אשראי הינם כמעט בלתי אפשריים, בתיקון 10 לחוק העמותות, התייחס המחוקק אף לבעיה זו, ונתן אפשרות לפעול תחת כרטיס של העמותה – דבר שעד כה לא היה בלתי אפשרי.

ניתן אם כן להנפיק כרטיס אשראי של העמותה, בתנאי שעושה השימוש בכרטיס האשראי יקבל האצלת סמכות לכך ע"י האסיפה הכללית של העמותה, וכרטיס יהיה כרטיס נטען במסגרת, או לחלופין יהיה חשבון בנק נפרד לכרטיס אשראי זה.

באופן כזה מותר היום לעשות שימוש בכרטיס אשראי.

יש מקום לציין בכל אופן, כי התשלום במזומן אסור לחלוטין, ובמקום בו הדבר נדרש בהעדר אפשרות אחרת, כגון תשלומי מלגות ל"תשושי נפש" – מצב בו יש תשלום מרוכז במזומן לנתמכים, במקרה מעין זה יש צורך באישור מפורש של האסיפה הכללית וועדת הביקורת של העמותה.

תשלומים בשקים יינתנו רק ע"י כיתוב "למוטב בלבד" על השקים.

אם עדיין קיימת אצלכם בעמותה בעיה חריגה הקשורה גם לשימוש באמצעי תשלום, תוכלו לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ.


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--