שכר בעמותות | איסור קבלת שכר בעמותה

שכר חברי ועד

 מהותו של שכר חברי ועד מנהל.
איסור מתן שכר וטובות הנאה לחברי הועד והקרובים שלהם על פי תיקון 10 לחוק העמותות.

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר
.

שכר לחברי ועד הינו עניין רגיש מדרגה ראשונה בכל הקשור לביקורות בענף העמותות. מה נחשב בעיני הרשויות השונות שכר לחברי ועד, מי הם האסורים בשכר חברי ועד, מהי רשימת הקרובים האסורים בשכר ומי הם האחרים אשר תיקון 10 לחוק העמותות אוסר אף עליהם את קבלת שכר?

רבדים בחקיקה

בתחילת שנות השמונים, בזמן שהוחל חוק העמותות, היה אסור לקבל שכר. בנקודה זו עלי לעצור ולציין , כי שכר נחשב לא רק שכר בתלוש, אלא כל טובת הנאה אשר עשוי חבר ועד או אחד מהאחרים שאפרט בהמשך לקבל, כגון שימוש ברכב, טיסות, אוכל על בסיס קבוע, טלפון נייד וכן הלאה.

בשנת 1996, עם כניסתו של תיקון שני לחוק העמותות, התייחס המחוקק לנושא זה, וקבע בסעיף 26א´ , כי חבר ועד רשאי לקבל שכר סביר כנגזרת לפועלו לטובת קידום מטרותיה הציבוריות של העמותה, אך זאת רק לאחר אישורה של האסיפה הכללית, וזו אמורה אף לקבוע את גובה שכרו.

איסור תשלום שכר

עם אכיפתו של תיקון 10 לחוק העמותות, לפני כשנה וחצי, חל מחדש האיסור על תשלום שכר או טובת הנאה לחבר ועד מנהל, ובנוסף הכיל הרחבה הכוללת אף את רשימת המייסדים של העמותה.

למעשה ניתן לומר היום, כי נכון לרוח הזמן הזה, זולת תמלוגים אשר יכול לקבל חבר ועד מתוקף השתתפותו בישיבות הועד, לא יכול לקבל חבר ועד שכר.


מי נכלל באיסור

רשימת האנשים הנוספים אשר יכללו באיסור זה של קבלת שכר חברי ועד, הינם קרובי משפחתו של חבר הועד, כהגדרתם בחוק : "קרוב" - אח, הורה, הורי הורים, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.


ביקורת תשלום שכר

בהגיע ביקורת, היא תבקש ממנהלי העמותה להצהיר בכתב, כי העמותה לא שילמה שכר כל שהוא, או לא נתנה שום טובת הנאה כזו או אחרת לאף אחד מרשימת האנשים המוזכרים לעיל.

במידה וניתן שכר באופן אסור, מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת הסבר כיצד ניתן לתקן את הליקוי הזה, אשר נחשב כליקוי מהותי ביותר מבחינת כל הרשויות הממונות על הבקרה.

 
 
 

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --