ייעוץ מס לעמותות | יועץ מס למלכ"ר

ייעוץ מס לעמותות

יעוץ מס לעמותות ומלכ"רים. 
סיווג העמותה כגורם לקביעת גובה המסים. סוגי מלכ"רים. תשלומי מע"מ של עמותות.

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר
.

ייעוץ מס
תכנון מס או ייעוץ מס הינה שימוש באמצעים חוקיים על מנת לחסוך במס. שיטת המס הישראלית מאפשרת לכל אדם או ישות משפטית לתכנן ולחסוך מס בצורה חוקית, כל עוד לא מדובר בעסקה מלאכותית או בדויה.

יעוץ מס לעמותה
הרבה אנשים אינם מודעים לכך, אך רשות המיסים מסווגת באופן שונה כמה וכמה סוגים של עמותות. פעמים רבות עולה רק בזמן ביקורת כי בפתיחת העמותה הטעו מייסדי העמותה את תחנת מע"מ, ופקידי מע"מ סיווגו את פעילות העמותה באופן לקוי, וכתוצאה מזה עלולה להיגרם למנהלי העמותה ולחבריה עגמת נפש רבה. אז ... מה עליכם לדעת על מנת שלא תופתעו? באופן פשוט וקל ניתן לומר שייעוץ מס הניתן לעמותה המנתח את אופי פעילות העמותה ואת מאפייניה בעתיד, יסווג את פעילות העמותה באופן ראוי.

תשלום מס
בשנות השישים, הגו גאוני רשות המיסים דאז רעיון מצוין כיצד להגדיל את הכנסות המדינה. לאחר מחקר שנערך במדינות שונות בעולם, הוחל חוק מע"מ גם בישראל. החלת חוק זה גרמה לגביית מיסים גבוהה יותר אשר סיפקה למדינה את צרכיה הכלכליים. יחד עם זאת, עם יישום החוק עלו בעיות שונות אשר לעיתים גררו למדינה הוצאות במקום הכנסות.
מוסדות בעלי אופי ציבורי, שמטבעם אינם רווחיים, כמו עמותות, או חלצ"ים (חברה לתועלת הציבור) , מסווגים במע"מ בדרך שונה כדי למנוע נזקים לקופת המדינה. הבדלים בין הסיווגים השונים צופים את רמת ההכנסות של הגוף הנישום ואת אופיו, וממצים את היכולת של המדינה לגבות תשלומי מיסים באופן יעיל.

סוגי המלכ"רים
מלכ"ר
מלכ"ר הינו מוסד ללא כוונת רווח, מותר למוסד זה לייצר רווחים, אך אסור לחלק את רווחיו בין חברי העמותה. בדרך כלל, מוסד כזה אינו מוסד בעל אופי פעילות מסחרית. הסיווג של מוסד זה ע"י רשות המיסים כמלכ"ר ולא כעוסק נובע מתוך הסבירות הגבוהה שגוף זה יגיש דוחות שליליים על הפסדיו, אשר יחייבו את המדינה בהוצאות עבור תשלום החזרי מס. ההיגיון העומד מאחורי סיווג גוף כמלכ"ר נובע מכך שאינו עוסק ב"סחר למטרות רווח" אלא עושה את פעילותו בהתנדבות. מוסד המסווג כמלכ"ר, פטור מלשלם מס על הכנסותיו, אינו יכול לקבל קיזוזי מע"מ כאשר הוא רוכש סחורה מסוחר שהוא עוסק, אך מנגד משלם מס שכר ומס מעסיקים על עובדם שהוא מעסיק בתלושי שכר, כך שבמוסד שמסווג כמלכ"ר, עלויות העסקת העובדים גבוהה יותר מאשר בחברה רגילה.

מלכ"ר מעורב
זוהי עמותה אשר חלק מפעילותה הינו בעל אופי מסחרי ומייצר רווחים, ועל חלק זה תהיה העמותה חייבת בתשלום מיסים. החלק השני של פעילות העמותה, אשר אינו בעל אופי מסחרי, יהיה פטור מתשלומי מיסים. עמותה כזו חייבת להגיש בסוף כל שנה טופס 1215א´. על עמותה זו חל איסור שההכנסות מהפעילות העסקית תהיה מעל 49% מכלל ההכנסות, שכן לפחות 51% מהכנסות העמותה חייבות להיות מפעילות ציבורית.

עמותה – עוסק
זוהי עמותה אשר כל פעילותה מסחרית, ועל כן משלמת מס כעסק לכל עניין ודבר. החיסרון של עמותה מעין זו הוא שחלים עליה כל האיסורים שיש על עמותות לעניין חלוקת רווחים אסורה, אך מנגד היא משלמת מיסים כמו כל עוסק מורשה.

ייעוץ מס לעמותה מתבטא בין היתר כבר בסיווג העמותה במע"מ, על פי אופי פעילות העמותה, העסקית און הציבורית, ולכן בבואך לרשום עמותה ולסווג אותה במע"מ, מומלץ מאוד להיוועץ ביועץ מס או רואה חשבון המכיר את עולם העמותות תוך כדי שימת לב לצרכי העמותה העכשוויים והעתידיים.

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --