ביקורת רשם העמותות | הכנת העמותה לביקורת עומק

בדיקת תפקוד העמותה בטרם ביקורת

 איתור ליקויים ותיקונם בטרם ביקורת רשם העמותות וגורמים נוספים.
הדרכה להכנת העמותה לביקורת בעמותה.

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר
.

סוגי ביקורות לעמותה

קיימים סוגי ביקורות שונים אשר נערכות במטרה מוצהרת למצוא ליקויים בעמותה שלך, והנזקים שמעוררים ביקורות אלו, לא פעם כבדי משקל וגורמים לא רק להפסקת התקצוב, להורדת אישור ניהול תקין, אלא גם באופן עקיף להפסקה טוטאלית של פעילות העמותה. כיצד תוכל אם כן לדעת מה מצב העמותה שלך, ולתקן את הליקויים, אם ישנם ככל הניתן? התשובה נעוצה בעיקר בשאלה מי הגורם שעורך לך את הביקורת.

בביקורת של רשם העמותות בעמותה מתבטאת ראשית בבדיקת הימצאותם של כל המסמכים הדרושים לפי סעיף 38 לחוק העמותות, ובדיקה כללית, על סמך עיון בדוחות הכספיים של העמותה, האם העמותה מקדמת את מטרותיה ונראה כי לא מתבצעת חלוקת רווחים.

בנוסף תבחן הביקורת, את המערך הארגוני, לרבות בעלי תפקידים בעמותה, פריסה גיאוגרפית, מהות הפעילות הממשית ומיקומה, גופים קשורים, והעברת כספים בין עמותות, האם היו אירועים חריגים, שינויים במטרות, התפטרות של חברי ועד, מעבר לאזור חדש, עסקה חריגה שבוצעה, פרטים בדבר טובות הנאה והטבות מהן נהנית העמותה, לרבות פטור והקלות ממיסים, תמיכות שקיבלה העמותה מהמדינה וייחסן לביצוע הפרויקטים השונים עבורם בקשה העמותה תמיכות, האם יש כפיפות לחוקים אחרים כגון חוק האימוץ, חוק הספורט ועוד, התאמה בין התיאור המילולי לדוחות הכספיים, האם שולמה אגרה שנתית , פעילות במצב של ניגוד עניינים וכן הלאה.

כיצד ניתן להיערך לביקורת בעמותה

ישנן עוד נושאים רבים שנבדקים שאותם ניתן לצפות מראש בהתאם לסוג פעילות העמותה, לאופי המגזר בו היא פועלת וכו´.

מכיוון שהדברים ונושאי הבדיקה אינם ספונטניים, אלא מוכתבים מראש וידועים, על העמותה לבחון את עצמה על בסיס מידע זה, ולתקן ליקויים ככל שניתן על מנת לפעול על פי חוק.

"המרכז לניהול עמותות" הינו אחד מהמשרדים המובילים בתחום הביקורת והבדיקות המקדמיות בעמותות. המרכז לניהול עמותות מתמחה בעריכת ביקורות דמי לעמותות. הערך המוסף של עמותה שעורכת, בטרם עת, ביקורת דמי נמנעת לרוב מנזקים כבדים שעשויים להגיע בעקבות ביקורת של גופים ממשלתיים, שכן העמותה מזהה מראש את הליקויים ופועלת לתיקונם, הרבה לפני יום הדין.  

 

 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --