תקנון העמותה | פתיחת עמותה

תקנון העמותה


תקנון העמותה - האם מדובר בחוזה מחייב, בגילוי דעת
או הצהרה פומבית המתארת רעיונות, עקרונות, אמונות, ערכים ומטרות המלכ"ר
 
 

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר
.

מה הוא תקנון העמותה

עמותה בבואה להירשם חייבת לאמץ תקנון כלשהו. ישנן עמותות אשר מאמצות את התקנון המצוי וישנן עמותות אשר מנסחות תקנון ספציפי המותאם לצורכיהם הייחודיים, כגון:עמותות בניה אשר עליהם מוטלת חובה לנסח תקנון מיוחד שדורש אישור משרד השיכון.     

התקנון הינו למעשה מסמך (מעין חוזה) אשר מסדיר את היחסים בין העמותה לחבריה ובינם לבין  עצמם.
במקרים חריגים, במצבים בהם תקנון עמותה הספציפי לא נותן מענה לבעיה ספציפית שהתעוררה, רואה בית המשפט חובה לבדוק ולהחליט בעניין, בצמוד להוראות התקנון המצוי. 

איך כותבים תקנון עמותה

התקנון אמור לכלול עניינים פרוצדוראליים, כמו מועד כינוס אסיפות כלליות, אופן קבלת החלטות, דרך זימון החברים לאסיפה הכללית וכדומה. התקנון צריך לכלול גם התייחסות לתחום הספציפי בו עוסקת העמותה. חשוב לזכור כי ייעודו העיקרי של תקנון הינו בעיקר בשעת מחלוקות. באם יהיו מחלוקות, הן יוכרעו ע"פ הוראות התקנון.

שינויים והתאמות בתקנון העמותה

לא בכל מקרה ניתן לשנות הוראות תקנון, ישנם מצבים בהם קיימות הוראות קיבוע לתקנון, במצב דברים זה לא ניתן לשנות תקנון. לדוגמה כאשר רוצים לקבע בעל תפקיד מסוים ומגדירים זאת בתקנון. כגון: בעמותה של חסידות מסוימת מקבעים את האדמו"ר לנשיא העמותה ואי אפשר להדיחו מתפקידו אלא בהסכמתו.

דברים שחשוב להקפיד עליהם בזמן שינוי תקנון

בתקנונים רגילים מותר ואף ניתן לשנות הוראות בתקנון, אך יש לשים לב לתופעה לפיה עמותות המבקשות לשנות תקנון, ומגישות את הפרוטוקול בעניין לרשם העמותות, צריכות להקפיד לקבל את אישור הרשם לשינוי. עמותה שתגיש את המסמכים ואף תקבל על בקשה זו חותמת "נתקבל" עלולה להיות מופתעת מכך שבפועל השינוי לא אושר במשרדי רשם העמותות, שכן שינוי התקנון דורש את אישורו המפורש של רשם העמותות. לכן להדגיש, יש להקפיד ולוודא בראיה ובמישוש שהכן הרשם אישר את שינוי התקנון.                                                                                                     

פעילות בניגוד לתקנון

בהתקיים פעילות בניגוד להוראות התקנון אם במודע ואם לאו, הרי שמדובר בעבירה חמורה והתוצאות לכך עלולות להיות הרסניות, כולל סנקציות של מחיקת עמותה, ודרישת השבה של תקציבים.
 

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--