תיקון 10 לחוק העמותות | אחריות נושא משרה העמותה | הרמת מסך

אחריות נושאי משרה בעמותה

 מדרג גבולות אחריותו האישית של נושא משרה בעמותה על הנזקים שנגרמו לעמותה.
הרמת מסך על פי תיקון 10 לחוק העמותות.

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר
.

עד כמה ניתן לרדת לנכסיו בשעה שמתגלה כי נגרמו נזקים לעמותה עקב התנהלות בלתי סבירה של נושאי משרה, או במצבים בהם נתבעת עמותה או מתחייבת בתשלום? התשובה לשאלה טובה מעין זו טמונה בהוראותיו של תיקון 10 לחוק העמותות אשר נכנס לתוקפו לפני כשנה, ומתייחס בין היתר  לנושא של הרמת מסך בעמותות כלומר נגיעה בכספיו הפרטיים של נושאי משרה בעמותה. 

במוסדות העמותה קיימים מדרגים שונים של נושאי משרה ברמות אחריות שונות.חברי האסיפה הכללית הם אלה אשר קובעים את מדיניות העמותה, עליהם חלה האחריות הפחותה יותר, היות והם אינם אלה אשר מושכים כסף מקופת העמותה ואינם יכולים באסיפה הכללית  השנתית לדעת ולעקוב אחר כל הנעשה בעמותה עד כדי דק.

מנגד על חברי הוועד המנהל בעמותה מוטלת אחריות כבדה ביותר, ובכלל זה על  מורשי החתימה אשר נדרשת מהם התנהלות סבירה שכן בסמכותם למשוך כספים מקופה ציבורית ועל כן במצבים בהם נדרשת העמותה להשיב כספים ותקציבים לגופים מתקצבים, ולא יהיה ביכולתה של העמותה לעמוד בהתחייבויותיה להשבת תקציבים, או באם ייווכח מצב של הפרת אמונים וכדומה מצד מקבלי ההחלטות ו/או מורשי החתימה, יוכלו הנושים והגופים המתקצבים לבצע הרמת מסך שמאחוריו מסתתרים חברים אלה, ויראו את חברי הוועד המנהל או מורשי החתימה כאחראים אישית למחדלי העמותה. באופן זה תהיה אפשרות לירידה לנכסיהם הפרטיים של חברים אלו.

גם על חברי וועדת הביקורת מוטלת אחריות לא קטנה, שכן שעליהם להתנהג כוועדת ביקורת סבירה, אשר עשתה כל שלאל ידה על מנת לזהות ליקויים ולהתריע עליהם. טענה מצד חברי וועדת הביקורת כי הוראות החוק אינן מחייבות אותם בידע מקצועי שבאמצעותו יוכלו לבצע את תפקידם באופן מקצועי לא תעמוד להם בשעת מבחן.

אין ספק כי לאור הוראותיו של תיקון 10 לחוק העמותות אשר מקביל במהותו לתיקון 6 בחוק החברות מטילות אחריות אישית על נושאי המשרה והללו לא יוכלו עוד לטעון כבעבר כי מדובר בסך הכל בגוף ציבורי ולהתנער מאחריות אישית על מחדליו של התאגיד שבו הם חברים.
 
 
 

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --