תמיכה ממשלתית בעמותות | גיוס תקציבי ממשלה לעמותה

תמיכה ממשלתית בעמותה

גורמים ותנאים לקבלת תקציבים ממשלתיים למימון פעילות העמותה. 

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר
.


עמותות רבות נאנקות תחת הנטל הכבד של מימון פעילותן הציבורית. לרוב תקציב העמותות מגיע בעיקר מתרומות ומהשתתפות בעלויות הפעילות של הציבור הרחב. עמותות אשר מצליחות לגרום לגוף ממשלתי כל שהוא לתקצב את פעילותן, מצליחות לשרוד טוב יותר, היות שהן נהנות מיתרון בולט של מקור הכנסה יציב וקבוע שניתן להישען עליו.
 
כיצד אם כן תביא גם את העמותה בה אתה חבר לקבל תמיכה מגורם ממשלתי? מה נדרש מהעמותה שלך לצורך תקצוב פעילות העמותה?  מה היתרונות  של תקצוב ממשלתי, ומה הדברים שעלולים להכניס אותך לסכנה?

הקושי בניהול עמותה

מנהלי עמותות יודעים היטב ברוב המקרים, כי ניהול עמותה הינו קשה, מסובך ומסוכן הרבה יותר מלנהל את עסקים פרטיים. בעמותה – ההתנהלות הכספית, בהרבה מקרים, הינה על בסיס מקריות, שכן אין לעמותות מקור הכנסה קבוע ויציב מלבד תרומות שנתונות לרגשותיהם, חסדיהם, ומצבם הפיננסי של אנשים אחרים. דבר זה כמובן יוצר בלבול וחוסר וודאות לגבי עתידה הפיננסי של העמותה.

תנועה מתמדת ואקראית זו של תרומות נכנסות לעמותה, ומנגד, אופי פעילות העמותה דורש ודאות ויציבות, הן בהתנהלות מול ספקים שבהם דורש המוכר תשלום בתאריך מסוים, הן בבוא העמותה להעסיק עובדים לצורכי העמותה, והן בחובה לשלם מיסים וניכויים בזמן.

הבעיה מוכרת, אך מה הפיתרון?  רוב הבעיה תבוא על פתרונה אם כנגד הצ´קים שנותנת העמותה, תהיה הכנסה ידועה וקבועה מגורם ממשלתי כל שהוא.

גיוס תקציבים לפעילות העמותה

המדינה שרוצה לעשות פעילויות רווחה לצרכי תושביה, נאלצת בשל היעדר תקציב ומיומנות להיעזר ב"ספקים חיצוניים". הספקים במקרה הזה הינן עמותות אשר מקיימות את פעילויות הרווחה הללו. לצורך כך, מממנת המדינה את פעילות העמותה, תוך כדי שהיא מגדירה לעמותה את תוואי הפעילות ואת אופיים של הפרויקטים באופן מסודר מראש.

ישנם תקציבים שונים אשר מיועדים לפעילויות שונות ומשונות אשר בהן עוסקות עמותות וכל משרד ממשלתי משמש מעין "צינור" להעברת התקציבים לעמותה אשר עומדת בקריטריונים. לצורך כך מפרסם המשרד הממשלתי קובץ נהלים בו הוא מציין באופן מפורש מהם הקריטריונים לקבלת התקציב. לצורך עמדה בקריטריונים יש לעקוב ולפעול בהתאם להוראות נוהל התקצוב הרלוונטי. התעדכנות מתמדת בנהלים ובקריטריונים של משרדי הממשלה השונים הינה המפתח לקבלת תקציב ממשלתי או ציבורי.

פיקוח על תקציבי עמותות

ידוע הכלל לפיו "אין ארוחות חינם", לכן לא פלא שמשרד החשב הכללי ממונה בין היתר, על בקרת השימוש בתקציבים שמחולקים לעמותות. מכח הסמכות שניתנה לו, הוא והמשרד המתקצב שמשמש כצינור להעברת התקציב עורכים ביקורות קפדניות למפעילי הפעילות עד דק.

למעשה, זוהי מעין מערכת בקרה שבאמצעותה משתמשת המדינה כדי לוודא כי אכן נעשה שימוש ראוי בכספי הציבור אותם היא מחלקת לצורך ביצוע הפעילות הציבורית, כמו כן נערכות בדיקות האם כספי התקציבים הגיעו לנקודות הקצה אליהן הוא הם מיועדים.

משרדי הממשלה מבטחים את כספם באופן שכבר במעמד מילוי הטפסים לקבלת התקצוב, בין כל הניירות שיש להחתים, חותמים בדרך כלל מנהלי העמותה וגם אלו אשר מושכים בפועל את הכספים מהקופה של העמותה על ערבות אישית לצורך כך שאם יתברר שכספי התקציב לא הגיעו לייעדם, או במידה וייפול רבב בכל הקשור לשימוש בכספים בכמויות ובמטרות להן הם יועדו, יתחייבו מנהלי העמותה או מורשי החתימה בנכסיהם הפרטיים לצורך החזר התקציב ותשלומי קנסות.

המעקב על ייעוד כספי התמיכה מתבצע, על פי רוב, ע"י רישום חשבונאי לפי הוראות מחמירות, כגון דו"ח שימושים מול מטרות.

בכל מקרה, עמותה אשר רוצה ליהנות מתקציבי ממשלה נדרשת להקפיד על שקיפות מרבית בכל הנוגע להתנהלותה, ולשימוש בכספי התקציבים, וזאת במחשבה מראש כי קרוב לוודאי שהדברים יבחנו ויבדקו בטווח השנים הקרובות .    


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--